Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Groene kaart op credit card formaat

Vraag gesteld door op 4 maart 2020

In sommige landen krijg je het verzekeringsbewijs (in NL de "groene kaart") op credit card formaat. Super gemakkelijk. Dan hoef je dat dikke, groene papier niet steeds in je portemonnee of elders mee te torsen. Waarom is dit niet mogelijk in Nederland? Wie gaat daar over? Hoe gecompliceerd is dat? Graag een inhoudelijk antwoord?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de ‘groene kaart’. U wilt graag weten wie bepaalt in welk formaat de groene kaart wordt afgegeven en waarom de ‘groene kaart’ in Nederland niet op credit card formaat wordt uitgegeven.

Vorm en inhoud groene kaart

Op voorstel van de Council of Bureaux wordt door de UNECE bepaald (De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) hoe het Internationaal Verzekeringsbewijs eruit ziet. De verplichte informatie op de zogenoemde ‘groene kaart’ wordt in genummerde velden opgenomen. Hierdoor is de informatie op de kaart ook te begrijpen voor personen die de taal waarin de kaart is opgesteld niet machtig zijn. Alleen de kop van het document moet in drie talen worden weergegeven. Naast Frans en Engels moet de kop ook in de taal van het uitgevende land worden opgenomen.

Door de grote hoeveelheid informatie die op de kaart moet worden getoond is het niet mogelijk om het verzekeringsbewijs op credit card formaat uit te geven. Pas als besloten zou worden om minder informatie op de kaart weer te geven, bijvoorbeeld niet langer alle lidstaten te noemen, kan de kaart op een ander formaat worden uitgegeven.

Gebruik binnen de EU
Binnen de EU en in een aantal omringende landen is de groene kaart niet meer verplicht. Wel moet een bestuurder bewijs kunnen tonen dat er een geldige WA-verzekering is afgesloten. Voor meer informatie over de landen waar u de ‘originele’ groene kaart wel moet kunnen tonen verwijs ik u graag naar onze website.

Conclusie
De afspraken over de vorm en inhoud van de groene kaart worden niet nationaal bepaald. De grote hoeveelheid informatie die op de kaart moet worden getoond zorgt dat een uitgave op creditcard formaat niet haalbaar is. In enkele lidstaten moet een bestuurder nog altijd de groene kaart kunnen tonen. De regels over de vorm en inhoud staan momenteel geen uitgave op creditcard formaat toe.