Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fietsschade na aanrijding

Vraag gesteld door J.C. Janssen op 12 maart 2020

Ik ben aangereden op mijn e-bike door een auto terwijl ik op een voorrangsweg reed. De fiets is naar Stella gegaan ter beschikking van de expert van de tegenpartij. Stella maakte mijn accu zoek voor de expert hem zag. Er werden wel foto's van de accu getoond aan de expert van de tegenpartij Allianz.

Nu wilt Allianz maar een deel van de kapotte accu betalen omdat volgens Allianz er een bepaalde levensduur zit aan een accu en die accu niet nieuw meer was. Accu was niet vaak gebruikt. Mijn vraag is of het een normale gang van zaken is dat een verzekeringsbedrijf een schade niet geheel hoeft te betalen omdat het een gebruikt onderdeel is?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een ongeval. Uw e bike heeft schade ten gevolge van dit ongeval. De verzekering van de tegenpartij keert na een expertise rapport slechts een gering bedrag uit. U wilt graag weten of het gebruikelijk is dat een verzekeringsbedrijf slechts een gering bedrag uitkeert omdat een bepaald onderdeel een bepaalde levensduur heeft.

Vervangingswaarde

Het uitgangspunt van een schadevergoedingsregeling is dat de aansprakelijke partij de schadelijdende partij in een positie brengt als ware de schade veroorzakende gebeurtenis niet had plaatsgevonden.

In de praktijk betekent dit dat gekeken wordt naar de waarde ogenblikkelijk vóór het ongeval en de waarde na het ongeval. Het verschil moet worden uitgekeerd.

Accu e-bike

De accu van een e bike heeft een (kortere) levensduur dan de rest van de e bike. De vervanginswaarde van de accu zal dus worden vastgesteld door te corrigeren voor levensduur en de tijd dat de accu al is gebruikt. Bij normaal gebruik en onderhoud zou een accu tot 7 jaar mee moeten kunnen. Uit onze duurtests is gebleken dat bij normaal gebruik na 5 jaar de e bike accu nog 85% van zijn capaciteit over heeft.

Conclusie

Het is gebruikelijk dat ten aanzien van de accu de vervangingswaarde gecorrigeerd wordt voor de verwachte levensduur en de leeftijd van de accu. Let wel op dat de correctie redelijk is, gelet op de gemiddelde levensduur van een e-bike accu.

Voor meer informatie over schade die kan worden geclaimd na een ongeval verwijs ik u graag naar onze website.