Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fabrieksgarantie

Vraag gesteld door L.J. Hekkema op 14 februari 2020

In de Kampioen nr. 2 - februari 2020 staat op pagina 31 een artikel over fabrieksgarantie. Hierin staat dat je je aan de garantievoorwaarden moet houden, wil je een beroep op fabrieksgarantie kunnen doen.

In een door u gepubliceerd artikel op uw site www.anwb.nl/experts staat dat je als consument op grond van Europese wetgeving volledige keuzevrijheid hebt op het gebied van reparatie en onderhoud.

Naar mijn mening zijn deze antwooden tegenstrijdig. Volledige keuzevrijheid lijkt mij juist. Graag verneem ik of dit juist is.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het artikel in de Kampioen over garantie. U geeft aan dat er een tegenstijdigheid is tussen het feit dat aan de fabrieksgarantie voorwaarden gesteld kunnen worden en het feit dat een consument vrij is in de keuze van een garage voor onderhoud en reparatie.

In de garantie mogen voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden kunnen divers zijn. Zo wordt in de voorwaarden bijvoorbeeld ook aangegeven wat van garantie is uitgesloten. Een voorwaarde kan tevens zijn dat reparaties en onderhoud worden uitgevoerd door een merkdealer. Dit heeft te maken met het feit dat zowel onderhoud als reparaties op een bepaalde door de fabrikant voorgeschreven wijze dienen te gebeuren.

Tegelijkertijd heeft u als consument inderdaad de vrijheid om uw auto aan te bieden aan een garage van eigen keuze. Voorwaarde is dan wel dat deze garage de werkzaamheden uitvoert op de door de fabrikant voorgeschreven wijze. Gebeurt dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw beroep op garantie. De wijze waarop het onderhoud of de reparatie is uitgevoerd kan namelijk van invloed zijn geweest op de eventuele ontstane gebreken. In dat geval kan het feit dat u naar een andere garage bent geweest u worden tegengeworpen. Het is dan aan u om aan te tonen dat de uitgevoerde werkzaamheden volgens de voorgeschreven wijze zijn verricht.

De fabrikant mag dus voorwaarden stellen. In het geval van onderhoud is het aan de consument om te bepalen of hij zich daaraan houdt. Kiest u voor een andere garage, dan kan dit wel tot discussies leiden in het geval u een beroep doet op de fabrieksgarantie. Let u er dan ook goed op dat deze garage de werkzaamheden uitvoert volgens de door de fabrikant voorgeschreven wijze.