Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Caravan schade aan derde door storm

Vraag gesteld door O. Dapper op 25 februari 2020

Kan ik aansprakelijk gesteld worden wanneer mijn caravan door de storm, die onlangs over ons land ging, in aanraking is gekomen met een andere caravan?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw caravan heeft tijdens een storm schade veroorzaakt aan een andere caravan. U wilt graag weten of en in hoeverre u aansprakelijk bent voor deze schade.

Aansprakelijkheid

De hoofdregel in het Nederlands recht is dat partijen de eigen schade dragen. Dit is alleen anders als de schade door de schuld van een ander is veroorzaakt. In dit geval bent u in beginsel aansprakelijk voor de schade aan de andere caravan.

De omstandigheden

In het geval dat de caravan in beweging is gekomen door storm, kan worden verondersteld dat bij storm bijzondere voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen.

Bewijs

Het bewijs dat de schade is ontstaan door uw schuld en dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de schade te voorkomen, moet door de benadeelde worden geleverd.

Conclusie

Gezien de omstandigheden is het denkbaar dat u voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. Kan geen verwijt worden gemaakt dan kunt u niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan raad ik u aan deze inschakelen.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid verwijs ik u graag naar onze website.