Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

BTW tarief overnachtingskosten recreatiepark

Vraag gesteld door P. van Leeuwen op 28 februari 2020

Al vele jaren bezitten wij een bungalow op eigen grond op een recreatiepark. Sinds 1 januari 2019 is het park overgenomen door een nieuwe eigenaar. Recent ontvingen wij de jaarrekening over 2019. Onderdeel van deze rekening is de post "overnachting/verblijfkosten". De in rekening gebrachte kosten betreft een bedrag per nacht vermeerderd met de btw.

Ik verwachtte zoals voorheen het (aangepaste) lage btw tarief van 9%. Nu wordt echter het hoge btw tarief van 21% in rekening gebracht. Vraag is: is er een wijziging in de tarieven opgetreden en zo niet is hier dan jurisprudentie aan de hand waarvan ik aanpassing kan afdwingen. Gebleken is dat de eigenaar zich hier niet voor wil inspannen; hij heeft hier geen belang bij. Graag verneem ik jullie mening hierover.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs de jaarrekening ontvangen van de recreatieparkbeheerder. In het verleden werd steeds het lage BTW-tarief op de verblijfkosten toegepast. Sinds dit jaar wordt het hoog tarief toegepast. U wilt graag weten way hiervan de oorzaak is en of u hier iets tegen kunt doen.

Belasting toegevoegde waarde

In beginsel is op iedere levering van een product of dienst het hoge BTW-tarief van toepassing. Op bepaalde goederen en diensten is het laag tarief van toepassing. Ook bestaat een groep producten en diensten waar het 0%-tarief op van toepassing is verklaard. Ten slotte zijn een aantal producten en diensten vrijgesteld van BTW.

Laag BTW-tarief bij kort verblijf

Als er sprake is van een verblijf voor een korte periode geldt het lage BTW-tarief op de verblijfkosten. Er is in ieder geval sprake van een kort verblijf als u maximaal 6 maanden per jaar op het park verblijft en het middelpunt van uw maatschappelijk leven niet verplaatst is naar het recreatiepark.

Conclusie

Uit de toepassing van het hoge BTW-tarief volgt dat de parkbeheerder meent dat op de verblijfkosten de uitzondering voor kort verblijf niet van toepassing is. Als u kunt aantonen dat uw verblijf wel voldoet aan de uitzonderingsregel, kunt u in overleg met de parkbeheerder het lage tarief toepassen. Komt u er onderling niet uit en beschikt u over een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u deze inschakelen.

Voor meer informatie over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief verwijs ik u naar de belastingdienst.