Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië via NIB Incasso

Vraag gesteld door op 24 februari 2020

Via het NIB hebben we in januari/februari 2020 drie brieven ontvangen voor het betalen van een boete voor het inrijden van een verkeersluwe zone in Siena (Florence).

De overtredingsdatum is 28-04-2018. In februari/maart 2019 hebben we een eerste verzoek tot betaling van de boete ontvangen (€ 93,91). Op 8 maart 2019 hebben we per e-mail bezwaar gemaakt tegen de boete bij het Nivi in Italië. Als reactie daarop ontvingen wij van het Nivi per e-mail op 27 maart 2019 een bericht waarin staat dat we op het verzoek tot betaling geen bezwaar kunnen maken, maar dat we moeten wachten op het proces verbaal dat ons aangetekend zou worden aangeboden. Tot op heden, 24-2-2020, hebben wij geen proces verbaal ontvangen.

Wel hebben we in 2019 nog twee herinneringen voor betaling ontvangen met een verhoging van de boete naar respectievelijk € 101,55 en € 125,85.

In januari en februari 2020 hebben we van het NIB in Nederland een verzoek tot betaling ontvangen van de boete en een verhoging met een totaal bedrag van € 381,11.

Naar aanleiding hiervan ben ik gaan uitzoeken hoe nu verder. Via jullie website heb ik veel informatie gevonden. Ik heb op 20-2-2020 met de modelbrief op jullie website bezwaar gemaakt richting het NIB. Hierin heb ik aangegeven dat we het proces verbaal nooit hebben ontvangen en daarmee niet in de mogelijkheid zijn gesteld om bezwaar te kunnen maken. Wel heb ik aangegeven om de boete te willen betalen maar niet de additionele kosten.

Als reactie daarop ontving ik afgelopen vrijdag een e-mail van het NIB waar in staat dat het proces verbaal wel aangetekend is verstuurd, maar niet door ons is opgehaald bij het postagentschap. En dat we geen bezwaar meer kunnen maken. En dat we binnen 5 dagen het bedrag moeten voldoen.

Ik las op het expert forum een bijna identieke vraag met bijbehorend antwoord van 20 januari 2020. Echter gaf dit artikel niet het volledige antwoord dat ik zoek.

  1. We hebben nooit het proces verbaal ontvangen en ook heeft het NIB geen bewijs geleverd dat dit ooit aan ons is verstuurd. Is daarmee de termijn van 360 dagen voor het versturen van de boete overschreden? En betekent dit dat we de boete niet meer hoeven te betalen?
  2. Wat is de boete? Het proces verbaal of het verzoek tot betaling?
  3. We zijn nooit in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken omdat we nooit het proces verbaal hebben ontvangen? Is het correct dat door het NIB gesteld wordt dat we geen bezwaar meer kunnen maken?
Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan in Italië. Uiteindelijk heeft het NIB u aangeschreven ter incasso van de openstaande boete. U wilt graag wat het gevolg is van overschrijding van de 360-dagen termijn door de Italiaanse autoriteiten. Ook wilt u graag weten wat het bedrag van de boete is. Ten slotte wilt u graag weten of het juist is dat u geen bezwaar meer kunt maken tegen de boete, terwijl u het proces verbaal nooit heeft ontvangen.

360-dagen termijn

De Italiaanse wet stelt dat het proces verbaal u binnen 360-dagen na het vaststellen van de overtreding moet hebben bereikt. Als dit niet het geval is kunt u bezwaar maken. Als in deze bezwaarprocedure blijkt dat het proces verbaal u wel tijdig heeft bereikt, zal een hogere boete worden opgelegd.

Hoogte van de boete

Er geldt voor een verkeersovertreding in Italië een minimale en een maximale boete. Het bedrag dat moet worden betaald is afhankelijk van de termijn waarbinnen wordt betaald. Als binnen 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving wordt betaald wordt 30% korting gegeven op het minimale boete bedrag. Diezelfde korting geldt als binnen 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal betaald wordt. Als binnen 60 dagen na ontvangst van het PV wordt betaald mag het bedrag van de minimumboete worden betaald. Bij latere betaling zonder bezwaar kan worden volstaan met de helft van de maximumboete. Na een afgewezen bezwaar wordt de boete vastgesteld op twee maal de minimumboete vermeerderd met proceskosten.

Bezwaar mogelijk

Bezwaar moet worden aangetekend binnen 60 dagen na ontvangst van het proces verbaal. Er is geen bewijs overlegd waaruit blijkt dat het proces verbaal tijdig is aangeboden. U kunt daarom stellen dat u nog altijd bezwaar kunt maken. Immers de 60-dagen termijn is dan nog niet begonnen.

Conclusie

Er is (nog) geen bezwaar gemaakt en de boete is (nog) niet betaald. Als u kiest geen bezwaar te maken, kunt u derhalve worden gehouden tot betaling van een bedrag gelijk aan de helft van de maximale boete vermeerderd met proceskosten. Kiest u ervoor alsnog bezwaar te maken, dan loopt u het risico dan uiteindelijk een hoger bedrag verschuldigd raakt, met een maximum van twee maal de minimum boete vermeerderd met proceskosten.

Tot al het meer en anders gevorderde kunt u rechtens niet tot betaling worden gedwongen.

Ik raad u aan om niet op het betaalverzoek van het NIB in te gaan, tenzij overeenstemming kan worden bereikt over een voor u aanvaardbaar bedrag. Houd hierbij rekening dat als u niet betaald de Italiaanse autoriteiten het CJIB opdracht kunnen geven tot inning van maximaal twee maal de minimum boete vermeerderd met de proceskosten. Als u na vijf jaar niets heeft vernomen van het CJIB of de Italiaanse autoriteiten kunt ervan uitgaan dat de boete door verjaring oninbaar is geworden.

Voor meer informatie over de Italiaanse verkeersboetes verwijs ik u graag naar onze website.