Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië en incasso

Vraag gesteld door op 1 mei 2020

Via de firma 'call2collect' ontving ik een vordering, bestaand uit een bedrag à 209,24 euro als verkeersboete, vermeerderd met maar liefst 212,60 euro aan invorderings- en administratiekosten.

Deze vordering ontving ik via de post. Na te rade te zijn gegaan bij de ANWB heb ik via een aangetekend schrijven gevraagd om bewijsstukken waaruit blijkt dat ik de boete in ontvangst genomen heb. Ik ontving vervolgens vanochtend een mail. Hierbij was een bewijs gevoegd van ontvangst, met mijn handtekening, gedateerd op 30 maart 2018. Ik kan me dit niet heugen, maar wellicht heb ik hierin iets vergeten.

Wanneer ik de boete moet betalen, dan is dat maar zo. Echter vind ik de toeslagen, die hoger zijn dan het boetebedrag zelf, wel erg buitenproportioneel. Verder meen ik ergens gelezen te hebben dat alleen het CJIB als Nederlandse instantie de boete mag incasseren. Dus ergens 'voelt' dit niet goed. Ik lees graag wat ik moet doen.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft via een incassobureau (Call2collect) een aanmaning ontvangen voor een verkeersboete van 209,24 euro, vermeerderd met een bedrag van 212,60 euro aan incassokosten en administratiekosten. U heeft een bewijs ontvangen dat de boete destijds aangetekend aan u is verstuurd. U wilt de boete op zich wel betalen, maar vraagt zich af of u ook de incasso- en administratiekosten moet voldoen.

Ik neem aan dat het een Italiaanse boete betreft. Wij hebben hier meer vragen over gekregen op ons expertplatform. Vaak gegven Italiaanse steden de inning van de boetes uit handen aan incassobureaus (bijvoorbeeld Call2collect en NIB). Andere leden stelden hier ook vragen over. Ik verwijs u graag naar onze antwoorden daarop.

Samengevat:

Betaal alleen indien u:

  • van het incassobureau het bewijs heeft ontvangen dat het proces verbaal destijds aangetekend aan u is aangeboden
  • een specificatie van de vordering heeft ontvangen
  • de boete binnen 360 dagen na vaststelling van de overtreding is verstuurd.

Wat moet u betalen:
Betaal alleen het openstaande boetebedrag ( = het hoogste bedrag genoemd in het proces verbaal) en de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten, zoals omschreven in het proces verbaal. Eventuele andere kosten die het incassobureau in rekening (zoals incasso-, translatie- en administratiekosten) bent u niet verplicht te betalen. Stel Call2Collect schriftelijk op de hoogte welke bedrag u bereid bent over te maken en waarom.

Maak het bedrag bij voorkeur rechtstreeks over aan de Italiaanse autoriteit die de boete heeft opgelegd. Als u het bedrag aan het incassobureau overmaakt, schrijf dan in elk geval bij de omschrijving: "boete + Italiaanse verzend- en procedurekosten”.
 
Wat als u niet betaalt?

  • Het NIB kan de betaling niet afdwingen
  • De boete kan alsnog door de Italiaanse instantie worden doorgestuurd naar het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Het CJIB kan de betaling in Nederland wel afdwingen en het is mogelijk dat het bedrag hoger uitvalt
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.

Op onze website vindt u meer informatie over een boete uit Italië.