Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië

Vraag gesteld door op 30 maart 2020

Het betreft een boete uit Italië. Op uw site heb ik hier al veel over kunnen vinden, mijn dank daarvoor, echter ten aanzien van twee punten heb ik nog geen duidelijkheid.

  1. Op uw site lees ik dat de incassokosten niet betaald behoeven te worden als de brief niet afkomstig is van het CJIB. In dit geval was de brief afkomstig van een incassobureau en heb ik de incassokosten al betaald. Kan ik deze kosten nu nog terugvorderen van het incassobureau?
  2. De volgende kosten zijn in rekening gebracht:
  • Administratiekosten Lokale overheid ad € 45;
  • Behandelingskosten Multiservizi € 95;
  • Kosten voor internationale incasso € 81.

Indien kosten teruggevorderd kunnen worden, geldt dat alleen voor de € 81 of ook voor de € 95 en € 45?

In de bekeuring zelf staat dat het bedrag (€ 223) inclusief kennisgeving en procedurekosten is.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een Italiaanse boete en de incasso van deze boete door een Incassobureau. U wilt graag weten tot het betalen van welke kosten u kunt worden verplicht. Ook wilt u graag weten of u reeds betaalde incassokosten kunt terugvorderen.

Inning buitenlandse boete in Nederland

Alleen het CJIB kan u in Nederland rechtens dwingen tot het betalen van een buitenlandse boete. Een incassobureau is hiertoe niet bevoegd. Als de buitenlandse autoriteit die bevoegd was tot het opleggen van de boete besluit het CJIB de opdracht tot inning te geven, dan kan alleen het boetebedrag vermeerderd met gerechtelijke kosten worden geïncasseerd. In uw geval zou het boetebedrag en de administratiekosten van de lokale overheid ter incasso worden overgedragen aan het CJIB.

Incassobureau

De Italiaanse autoriteiten hebben de voorkeur om de verkeersboetes zelf te incasseren of daarvoor een ‘gewoon’ incassobureau in te schakelen. De Italiaanse autoriteiten kunnen de betaling echter niet voor de rechter afdwingen, dat kunnen zij alleen in Italië. Incassobureaus kunnen evenmin de betaling van een buitenlandse boete afdwingen.

Als u echter akkoord gaat met een voorstel van de Italiaanse autoriteiten of het voorstel van een ingeschakeld incassobureau, dan betaalt u niet onverschuldigd. Het incassobureau moet zorgdragen dat de openstaande boete, na uw betaling, wordt voldaan.

Conclusie

U kunt al betaalde incassokosten niet terugvorderen. Betaling wordt gezien als een akkoord met hetgeen is gevorderd. Het maakt daarvoor niet uit of betaling van dit bedrag kon worden afgedwongen voor de Nederlandse rechter. Als u van mening bent dat u niet op een juiste manier behandeld bent door het incassobureau en het incassobureau gecertificeerd is, kunt u een klacht indienen bij het Kigid.

Voor meer informatie over de Italiaanse boete verwijs ik u graag naar onze website.