Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Automotor kapot

Vraag gesteld door op 23 maart 2020

Vorig jaar hebben we van een Ford dealer voor 12.900 een Ford Focus Ecoboost gekocht, bouwjaar 2015, nu 123.000 km gereden. Hiervan is de motor kapot gegaan. De auto heeft op tijd alle beurten gehad en is dealer-onderhouden. Wat kunnen wij van de garage verwachten? Dit hoort niet bij de leeftijd en kilometerstand van de auto.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Als gevolg van een defect in de distributie heeft de motor onherstelbare schade opgelopen. Er moet een nieuwe of gereviseerde motor teruggeplaatst worden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van deze reparatiekosten.

Conformiteit

U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Het product moet de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn. Welke redelijke verwachtingen u van uw auto mag hebben, is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, de kilometrage en de door u betaalde prijs.

Aard van het gebrek

De schade aan de motor is het gevolg van een defect aan de distributie. De distributie in uw auto wordt verzorgd door een distributieriem die door olie draait. Het gebruik van de juiste olie is essentieel in het motorsysteem van uw auto. De levensduur van een dergelijke distributieriem is 10 jaar of 240.000 km. Bij gebruik van de juiste olie en het volgen van het voorgeschreven onderhoud mocht u verwachten dat de distributieriem niet kapot zou gaan.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. In dit geval is een vordering tot herstel het meest voor de hand liggend. De kosten voor dit herstel komen op grond van de wet voor rekening van de verkoper.

Bewijs

U zult als koper moeten bewijzen dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering van de auto. Gelet op het onderhoud en de kilometrage lijkt dit geen probleem te geven. Mocht hierover toch discussie ontstaan met de verkoper, dan kunt u een expertise bureau inschakelen die de oorzaak van de schade kan vaststellen en of er sprake is van een gebrekkig product.

Conclusie

Als blijkt dat het gebrek al bestond op het moment van levering heeft u volgens de wet, recht op kosteloos herstel van het gebrekkige product door de verkoper. Ik raad u dan aan de verkoper aan te spreken tot herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken op onze website. Let op, u moet de verkoper de gelegenheid bieden het gebrek te verhelpen. Doet u dat niet dan verspeelt u mogelijk uw wettelijke rechten.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u deze inschakelen.

Voor meer informatie over klachten na aankoop verwijs ik u graag naar onze website.