Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto verkocht, onderweg koper krijgt olie lamp

Vraag gesteld door op 10 maart 2020

Ik heb mijn auto verkocht Mercedes 190e van 1991. Gemeld dat is afgekeurd voor de apk in advertentie en dat uitlaat lekt en deur niet goed sluit. Bij komst koper twijfels over olie. Auto is al oud en ongeveer 1x per jaar vul ik olie bij. Dat ook verteld afgelopen jaar niet op vakantie geweest dus niet bijgevuld. Bij de rit naar huis gaat de olie lamp branden van de auto. Koper wil nu dat ik de auto terug koop. Heb wel aangeboden olie te betalen eenmalig maar dat wil koper niet. Motor was vet (alsof olie gelekt heeft, echter gekomen door dat ik een keer zonder olie dop gestart heb. Dit heb ik de koper verteld) Welke plichten heb ik?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto verkocht en daarbij o.a. vermeld dat de auto olie verbruikt en dat u (nog) geen olie heeft bijgevuld voor de komende periode. Kort na levering is het olielampje gaan branden. De koper wil nu de overeenkomst ontbinden. U wilt graag weten of u moet meewerken aan deze ontbinding en de auto terug moet nemen.

Koopovereenkomst

U en de koper zijn een overeenkomst aangegaan en zijn de verplichtingen uit deze overeenkomst nagekomen. In beginsel is het dan niet mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden is alleen mogelijk als één van de partijen (nog) niet is nagekomen of als het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen de koper mocht hebben zijn afhankelijk van o.a. het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Onderzoeksplicht

De koper heeft bij het aangaan van de overeenkomst een zogenoemde onderzoeksplicht. Wat inhoud dat de koper moet bepalen of hij wilt overgaan tot het sluiten van de koopovereenkomst voor die specifieke auto.

Mededelingsplicht

De verkoper heeft de plicht om bekende gebreken vóór het sluiten van de overeenkomst te vermelden, zodat de koper een geïnformeerde beslissing kan nemen.  

Conclusie

Van een oudere, goedkopere auto mag minder worden verwacht dan van een nieuwe auto. U heeft de koper verteld over het olieverbruik en dat de olie weer snel bijgevuld zou moeten worden. De koper is in de gelegenheid geweest om van de koop af te zien toen hij twijfels had over de olie. Gelet op de leeftijd lijkt de auto geen gebreken te hebben die de koper niet hoefde te verwachten. Naar mijn mening kan de koper de overeenkomst niet ontbinden en hoeft u de auto niet terug te nemen.

Voor meer informatie over klachten na (aan)koop verwijs ik u graag naar onze website.