Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vraag recron voorwaarden

Vraag gesteld door Oranjebloem op 20 september 2017

Geachte lezer,


Ik heb een vraag over de voorwaarden voor vaste plaatsen:


Onder de alinea "wat moet een recreant zeker weten !" Staat:


De koopprijs van het kampeermiddel kan niet meer zijn dan de waarde van het kampeermiddel zelf dus zonder grond ed


Wordt hiermee de taxatiewaarde of de economische waarde van het kampeermiddel bedoeld ?


Ik verneem graag van u.


Gr Ingrid Dobson

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over de uitleg van van een bepaling, welke is opgenomen in de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen.

Met deze bepaling wordt bedoeld dat de stacaravan/chalet gewaardeerd dient te worden op basis van de stacaravan/chalet zelf, waarbij géén rekening wordt gehouden met het mooie stekkie op de camping. Erna derhalve niet zoiets als goodwill worden meegenomen in de prijsbepaling van de caravan/chalet.***

Reactie van Oranjebloem:

Niet helemaal duidelijk: stel taxatie rapport van alleen chalet (zonder grond ed) is € 20.000 en de economische waarde en een mogelijk bod is veel hoger bv € 40.000 mag ik het dan voor € 40.000 verkopen?***

Reactie van Michiel Claesen:

Mijns inziens is de getaxeerde waarde leidend.

Zal het morgen ook nog even aan mijn collega's voorleggen. Wordt vervolgd.***

Reactie van Oranjebloem:

Oké dank u , wellicht ten overvloede het betreft een privé eigendom van een chalet wat staat op grond van de eigenaar die aangesloten is bij de recron.***

Reactie van Michiel Claesen:

Uitleg van onder meer de koopprijs van het kampeermiddels maakt geen onderdeel uit van de RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen). Het betreft slechts een toelichting.

Zolang de ondernemer in zijn aanvullende verkoopvoorwaarden kampeermiddel niets geregeld heeft over de maximale toegestane verkoopprijs, dan staat het de recreant vrij een hogere prijs te vragen dan dat het kampeermiddel in werkelijkheid waard is, zonder de goodwill van het mooie plekje op het park.

Voor een koper zou dit nadien nadelig kunnen uitpakken, indien de ondernemer tussentijds de verkoopvoorwaarden aanpast, waarbij de verkoopprijs gemaximeerd wordt, door bijvoorbeeld de verkoopprijs bepaald wordt op grond van een taxatie. Veel recreanten verliezen dikwijls uit het oog, dat ze (doorgaans) alleen het kampeermiddel kopen zonder het mooie plekje op het park.