Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Merkdealer verklaart onze auto total loss vanwege gebroken distributieriem; onafhankelijke garage constateert alleen defecte sensor

Vraag gesteld door maxd op 21 juli 2018

Ruim een jaar geleden heeft de wegenwacht onze auto van de weg gehaald en afgeleverd bij de merkdealer, waar wij de auto in 2004 nieuw hadden gekocht. Na onderzoek stuurde de werkplaats van de dealer ons een brief waarin werd vastgesteld dat de distributieriem was gebroken met zware motorschade. De reparatie kosten werden geraamd op minstens 3000 euro, ruim boven de dagwaarde van de auto. De dealer bood ons aan de auto in te ruilen. De auto had op dat moment 160,000km op de teller staan en had zojuist een grote beurt gehad a 1300 euro bij een onafhankelijke garage. Wij hebben de auto geschorst en een 1 jaar oude (elektrische) auto gekocht in Frankrijk. Deze auto rijden wij nu precies een jaar. Een paar weken geleden besloten wij onze oude auto naar de sloop te brengen. Voordat we hierover een definitief besluit namen wilden we toch een offerte van een onafhankelijke garage voor eventuele reparatie van de motor. De garage die wij hiervoor benaderden heeft de auto onderzocht en vond tot onze grote verbazing dat de riem niet gebroken was. De fout was te wijten aan een defecte nokkenas sensor. Er was dan ook geen schade aan de motor en de auto was zeker niet total loss. De garage heeft sensor en riem vervangen en de auto apk gekeurd. Wij hebben de schorsing opgeheven en de auto heeft in principe nog vele kilometers voor de boeg. Wij vinden dat de dealer ons heeft misleid door de auto total loss te verklaren, vermoedelijk met het doel om ons een nieuwe auto te verkopen. Wij hebben heel veel tijd en geld moeten besteden aan de aanschaf van de elektrische auto. Nu zitten we met een grote financiele schade omdat blijkt dat de elektrische auto alleen met een groot verlies kan worden verkocht. Bovendien hebben we geen twee auto's nodig. Wat is onze juridische positie? Is het mogelijk de financiele schade te verhalen op de dealer? Moeten we aangifte doen van misleiding? Met vriendelijke groet.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een jaar geleden pech gekregen met uw auto vlak nadat de auto een grote onderhoudsbeurt had gehad (bij een onafhankelijke garage). De auto is gesleept naar uw dealer waar u in 2004 uw auto heeft gekocht. Deze heeft vastgesteld dat de distributieriem was gebroken met zware motorschade als gevolg. Uw auto is economisch total loss verklaard. U heeft vervolgens in Frankrijk een andere auto gekocht . Onlangs wilde u uw oude auto naar de sloop brengen. Voordat u dit definitief besloot heeft u de auto nog door een onafhankelijke garage na laten kijken.Deze stelde vast dat het om een defecte nokkenassensor ging. Deze sensor en de distributieriem zijn vervangen en de auto is apk goedgekeurd.

U vermoedt dat de dealer u misleid heeft en u een auto wilde verkopen. U vraagt zich af of u aangifte moet doen van misleiding. Voorts wilt u weten wat uw juridische positie is en of u de schade kunt verhalen op de dealer.

Aangifte misleiding
Aangifte doen heeft alleen zin als u kunt aantonen dat de dealer willens en wetens een onjuiste diagnose heeft gesteld met het doel u te misleiden. Dit bewijs lijkt me moeilijk leverbaar.

Verkeerde diagnose
Om de dealer aansprakelijk te kunnen stellen moet vast komen te staan dat de dealer een onjuiste diagnose heeft gesteld. Dat lijkt het geval. Ik heb uw vraag voorgelegd aan onze technisch experts. Zij vermoeden dat uw dealer de nokkenas heeft uitgelezen en dat deze geen signaal gaf. Op basis daarvan zal de conclusie getrokken zijn dat de distributieriem was gebroken. Deze conclusie bleek onjuist, zoals nu is vastgesteld. Daarmee lijkt aangetoond dat de diagnose niet juist is geweest.

Wat in een juridische procedure tegengeworpen zou kunnen worden is dat u niet bent teruggegaan naar de onafhankelijke garage, waar u vlak voor het defect raken een onderhoudsbeurt van € 1300 had laten uitvoeren.

Schade
Als de aansprakelijkheid van de dealer aangenomen wordt doordat hij uw auto ten onrechte economisch total loss heeft verklaard, heeft u recht op vergoeding van de schade. Er moet dan wel schade zijn. En deze moet rechtstreeks (juridisch) verband houden met de fout van de dealer.

Dat u eerder dan gepland elders een auto heeft gekocht zal niet gezien worden als schade die is toe te rekenen aan de dealer. En de waardedaling van uw elektrische auto ook niet. Bovendien kunt u de eerste auto, die nu weer rijdt, verkopen.
De kans dat de rechter zal aannemen dat u schade lijdt, acht ik klein.

Het spijt me u niet beter te kunnen berichten.***

Reactie van maxd:

Dank voor uw bericht. Ik zal de situatie nog iets nauwkeuriger toelichten. Dat de auto een nokkenas sensor fout gaf en alleen nog in noodloop reed, was al vastgesteld door de garage waar de grote beurt zojuist was gedaan. Deze garagist zat zelf achter het stuur toen hij de auto aan de kant moest zetten. De mogelijkheid van een gebroken distributieriem werd tussen hem en de ANWB monteur besproken. Wij hebben de ANWB gevraagd de auto naar de merkdealer te brengen, omdat wij geen 100% vertrouwen meer hadden in de garagist. Wij hebben de merkdealer vervolgens alle informatie meegegeven en gevraagd om een diagnose en een raming van de reparatiekosten. De dealer kan zich er dus niet op beroepen dat zij per ongeluk een sensor fout verkeerd hebben geintepreteerd. Men heeft schriftelijk verklaard te hebben vastgesteld dat de riem is gebroken.***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Dank voor uw reactie.

Mijn conclusie verandert er helaas niet door. De aansprakelijkheid (foutieve diagnose) van de dealer valt naar mijn mening wel te bewijzen. Er moet vervolgens aangetoond worden dat er schade is die rechtstreeks (juridisch) verband houdt met de fout van de dealer. Voor zover ik kan overzien, is daarvan geen sprake.

Mocht u over een rechtsbijstandsverzekering beschikken, dan raad ik u aan de zaak aan hen ter beoordeling voor te leggen. Wij kunnen u alleen adviseren en een rechtsbijstandsverzekering kan een zaak in behandeling nemen.