Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag ik autorijden wanneer ik door verkoudheid stokdoof ben

Vraag gesteld door driesje op 21 juli 2017

Ruim1½ jaar geleden heb ik mij ziekgemeld wegens een flinke verkoudheid. Na een week werd ik stokdoof doordat de slijmvliezen waren opgezwollen. Ik durfde geen auto meer te rijden daar ik andere bestuurders niet meer kan horen claxoneren bij gevaar, evenmin sirenes van hulpdiensten. Echter mijn bedrijfsarts verplichtte mij toch te komen werken (ik ben beroepschauffeur) en stelde dat doofheid geen probleem zou zijn voor de overheid: ik heb toch immers spiegels en dat is voldoende. Nu ben ik wederom doof door verkoudheid en om mijn baan niet te verliezen heb ik zolang een leenhoortoestel zodat ik toch wat kan horen, zo voel ik mij wel zekerder. Maar het toestel is natuurlijk niet voor mij aangemeten dus irriteert na een paar uur zodat ik zonder toestel verder moet rijden. Maar wat gebeurt er als ik word aangehouden en ik kan de agent niet verstaan? Wat zegt de wet hierover?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over uw rijgeschiktheid als chauffeur. U heeft periodes dat u niet of minder hoort.

Wij geven geen specifiek advies voor beroepschauffeurs. Wel kan ik u de regels voor het normale verkeer en rijbewijs geven:

De wet (regeling eisen geschiktheid 2000) zegt hier het volgende over:

Eisen aan de geschiktheid met betrekking tot gehoor en evenwicht.

Slechthorendheid en doofheid: Deze hoeven geen beletsel te zijn voor verkeersdeelname.

Na acuut ontstaan van gehoorverlies of uitval van de evenwichtsfunctie dient men een aanpassingsperiode van minstens drie maanden in acht te nemen, waarin de betrokkene als ongeschikt moet worden beschouwd.

Voor vragen over beroepsvervoer kunt u mogelijk terecht bij de EVO***

Reactie van driesje:

Zoals ik het antwoord lees van Annemieke Zerdoun vind ik het nogal tegenstrijdig:
Eerst staat er slechthorend- en doofheid hoeven geen beletsel te vormen voor verkeersdeelname en iets verder drie maanden ongeschikt om te rijden.
Mag ik nu wel of niet rijden?***

Reactie van David Sjoer:

Wij kunnen niet zeggen of het in uw specifieke geval toegestaan is te rijden, omdat we geen beroepsmatig advies kunnen geven.

Volgens de wet geldt - zoals mijn collega aangaf - dat er in het geval van slechthorendheid of doofheid gereden mag worden. Daarop is een uitzondering: namelijk wanneer er ineens doofheid ontstaat of er sprake is van uitval van de evenwichtsfunctie. Dan moet iemand eerst drie maanden wennen aan de nieuwe situatie; maar daarna kan men weer aan het verkeer deelnemen.