Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe teken ik bezwaar aan tegen een bekeuring uit Zwitserland?

Vraag gesteld door Vincent van der Hulst op 24 augustus 2016

Onlangs heb ik een bekeuring ontvangen uit Zwitserland. Volgens deze brief ben ik door een rood verkeerslicht gereden. Echter stond ik verkeerd voorgesorteerd waardoor ik (deels) door het rode licht van linksaf ben gereden. In werkelijkheid reed ik rechtdoor, dit licht stond wel op groen.

Kunt u mij helpen met bezwaar maken?

Bij voorbaat dank.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete uit Zwitserland ontvangen vanwege het rijden door een rood verkeerslicht. U bent van mening dat de boete ten onrechte is opgelegd; u wisselde op allerlaatste moment van voorsorteervak. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verkeersboete. Bezwaar dient binnen 10 dagen te worden gemaakt bij de vermelde rechtbank. Bezwaar maken is alleen zinvol als u ook kunt bewijzen dat u de overtreding niet heeft begaan. Voor iedere actie van en naar Zwisterse justitie berekent men administratiekosten.

Naast het met redenen omkleed voeren van bezwaar kan het ook heel goed zijn, dat bij honorering van uw bezwaar een eventuele boete volgt voor het wisselen van voorsorteervak (gevaarzetting/overschrijden ononderbroken lijn).

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina over boetes in Zwitserland en de inning daarvan.