Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Camping is verkocht aan andere campingeigenaar. Hij wilt er zsm verhuurhuisjes op zetten en wilt mij weg. Wat zijn mijn rechten?

Vraag gesteld door Bart_Amsterdam op 13 juni 2016

Geachte,

Hier een korte toelichting.

Ik heb sinds 2 jaar een chalet op de Jachthoorn te Voorthuizen. De chalet is mijn eigendom, echter de grond is van de campinghouder. Ik heb een jaarcontract met de campinghouder, dat elk jaar verlengd wordt.
Ik verblijf met plezier op de camping met mijn gezin. Ik heb veel in de chalet geinvesteerd en opgeknapt. Mede ook omdat de eigenaar bij aankoop chalet mondeling toegezegd had dat hij niks met de camping van plan was de komende 5 jaar. Echter:

- 2 juni 2016:
2 brieven ontvangen van de eigenaar camping de Jachthoorn te Voorthuizen.
Brief 1. Mededeling dat hij verkocht heeft aan Ackersate.
Brief 2. Verder melding dat er een bijeenkomst is op 11 juli om 11.00 om meer toe te lichten, mede door de toekomstige eigenaar, naastgelegen camping Ackersate.

- 11 juni 2016 Bijeenkomst:
De eigenaar van de Jachthoorn zegt dat hij met pensioen gaat, een bod heeft gekregen van Ackersate waar hij tevreden mee is.
Ackersate deelt mede dat hij huurhuisjes voor wekelijkse verhuur op het gedeelte van de camping wilt zetten waar wij onderdeel van zijn en alles wilt gaan slopen en herstructureren. Planning voorjaar 2017, met start werkzaamheden per 1 oktober 2016.
Verder zegt Ackersate dat er reeds een voorlopige koopovereenkomst is en hij een aanbetaling heeft gedaan.
Per 1 september wilt de eigenaar van de Jachthoorn nutsvoorzieningen afrekeningen en per 1 september 2016 overzetten op Ackersate. Staanplaatsbetalingen dienen tot 31 dec. 2016 verricht worden aan eigenaar Jachthoorn.
Ik heb aangegeven dat ik 2 jaar geleden de chalet gekocht heb op toezegging van de eigenaar Jachthoorn dat hij geen plannen had met de camping, mijn plaats op de camping en dat voor de komende 5 jaar. Ackersate reageerde door te zeggen dat de verkoop pas dit jaar in 2016 concreet is geworden en heeft geleid tot verkoop aan hem.

13 juni: Recron gebeld: Zij verwijzen door naar ANWB rechtshulp. Rekron behartigt de belangen van de ondernemer en ANWB die van de particulier.

Mijn vraag aan u/jullie is wat mijn positie is en rechten. Bijv. in de rekron voorwaarden lees ik dat verkoop geen reden voor opzegging is (art.11). Dat herstructurering wel een reden voor opzegging kan zijn maar dan is de opzeggingstermijn minimaal 12 maanden. (dat is nu zeker niet het geval). Ook is er nog niet opgezegd, want de toekomstige eigenaar is nog niet officieel eigenaar. (pas na inschrijving in de openbare registers). Verder is hiersprake van moedwillige herstructurering om er zelf financieel beter van te worden, mag dat? Wat zijn mijn rechten als huurder van deze fijne plek en eigenaar van de chalet? Verder wil ik compensatie voor schade, verplaatsen, etc. Kunt u me daar ook wat meer over vertellen? Alvast bedankt.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een chalet gekocht op de grond van de campinghouder. Bij de koop heeft de campingeigenaar aangegeven de eerste vijf jaar niets met de camping te zullen doen. Nu wordt echter de camping na twee jaar verkocht. Waarschijnlijk zal herstructurering volgen.

U vraagt naar uw rechten.

De camping is aangesloten bij de RECRON. De RECRON voorwaarden zijn dan ook van toepassing.

De campingeigenaar heeft de mogelijkheid om het terrein te verkopen. U geeft echter aan dat er bij de koop een toezegging is gedaan dat er de komende jaren geen plannen voor verandering zouden waren. Indien u deze toezegging kunt aantonen zou u de campingeigenaar hierop kunnen aanspreken. Ook moet ten tijde van de toezegging duidelijk zijn geweest dat u zonder deze toezegging geen contract zou aangaan met de ondernemer.

Voor wat betreft de verkoop zelf is het inderdaad zo dat de camping met al zijn verplichtingen, ook naar u toe, wordt verkocht. Uw contract blijft dan ook bindend.

In uw geval geeft de nieuwe campingeigenaar aan dat hij plannen heeft om de camping te herstructureren. De RECRON voorwaarden geven hier duidelijke regels voor. Er is in dit geval een opzegtermijn van een jaar. Ook moet er sprake zijn van een concreet en uitvoerbaar plan van herstructurering.

Artikel 11 van de RECRON voorwaarden regelt vervolgens de verdere verplichtingen van de campingeigenaar in geval van herstructurering. Zo is de ondernemer onder voorwaarden verplicht u een plaats op het terrein aan te bieden. Indien er een andere plaats wordt aangeboden draagt de ondernemer (een deel van) de kosten voor de verplaatsing en eventuele berging. Ook is er een regeling voor het geval er geen plaats beschikbaar is, de kosten van verwijdering, teruggave van het jaargeld, enz.

Meer informatie over uw rechten bij een jaarplaats en de RECRON voorwaarden vindt u op onze website.