Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ben ik verplicht extreem hoge administratiekosten te betalen.

Vraag gesteld door Liefaapje op 2 september 2015

Ik heb in Hongarije een verkeersovertreding begaan en heb daarvoor een boete ontvangen van € 49,93. De EPC, die namens de hongaarse dienst voor tolheffingen de boete int, rekent daarbovenop € 30,21 administratieve kosten. Ik vind dit buitensporig hoog.
Mag de EPC zulke extreem hoge administratiekosten in rekening brengen en kan ik hier bezwaar tegen maken?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan en u heeft een boete ontvangen. U bent het niet eens met de hoogte van de administratiekosten. 

EPC werkt als een soort incassobureau voor verschillende Europese uitgevende organisaties. Zij kunnen deze administratiekosten rekenen. Het is gebruikelijk dat dergelijke kosten in rekening worden gebracht. Bij Duitse verkeersboetes betreffen de administratiekosten bijvoorbeeld € 28,50. Ik verwacht niet dat een bezwaar tegen deze kosten zal slagen, maar u kunt dit natuurlijk proberen.