Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annulering aankoop van een auto

Vraag gesteld door Dann96 op 25 juni 2022

Beste, bij deze heb ik een vraag voor juridische informatie over de annulering bij de aankoop van een auto. Ik heb een aankoopovereenkomst getekend voor een auto rond de maand april. De dealer heeft mij begin juni gecontacteerd met de mededeling dat de fabriek niet de auto meer kan opleveren in de kleur die ik wens, in plaats daarvan gaat de fabriek dat auto in een andere kleur spuiten. Ik ben toen naar de betreffende kleur gaan kijken die op de auto zou worden aangebracht, deze vindt ik alleen niet mooi. Daarop heb ik de aankoop zowel telefonisch als schriftelijk per mail opgezegd. De dealer heeft daarop intern overleg gedaan en mij een voorstel gedaan. Het voorstel van de dealer is dat ik als nog kom kijken naar de auto in de kleur die de fabriek erop heeft laten zetten en dan pas beslis of ik doorga met de aankoop. Ik wil de auto in deze kleur expliciet niet, wat kan ik juridisch gezien nu doen om van de aankoop af te zien?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft eerder dit jaar een nieuwe auto gekocht. De auto zou in april geleverd worden. Nu blijkt dat de auto niet meer in de gewenste kleur leverbaar is. U vraagt zich af wat u rechten zijn.

Ontbinding koopovereenkomst
Nu uit informatie van de dealer blijkt dat de auto niet meer in de overeen gekomen kleur leverbaar is, is de verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim. De dealer kan immers zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst blijvend niet nakomen. Hetgeen u het recht geeft de koopovereenkomst te ontbinden.

Vast of niet-vaste overeen gekomen leveringstermijn
Wanneer er een vaste datum voor levering is opgenomen in de koopovereenkomst, kunt u bij niet nakoming hiervan door de dealer eveneens de koopovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden.

Indien er geen vaste leveringstermijn is overeengekomen, dient u bij overschrijding van de vermoedelijke afleverdatum - op grond van de BOVAG voorwaarden - de dealer schriftelijk in gebreke te stellen, waarin u hem een termijn van drie weken stelt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de dealer in gebreke blijft (verzuim), geeft u dit het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

Let op: Spreek in dit geval niet van annulering van de koop, maar van ontbinding van de koop. Anders bent u op grond van de BOVAG-voorwaarden maximaal 15% van de koopprijs verschuldigd als annuleringskosten.