Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete uit Italië na 780 dagen ontvangen

Vraag gesteld door op 9 december 2019

Ontving via Call2Collect incassobureau voor het eerst de melding dat ik op 25-09-2019 om 14:40 uur dat er met een huurauto een overtreding zou zijn begaan van artikel 9 Alinea 9. ( ???)
Het  oorspronkelijk bedrag van de boete t.w. Euro 88,42 was nu door administratie lokale overheid, behandelingskosten Multiservizi, kosten voor internationale incasso  incasso uitgekomen op maar liefst Euro 431,32!
Dit omdat ik niet betaald zou hebben c.q. gereageerd. (Nooit iets gehoord of laten weten!)

Aansluitend gevraagd waar de overtreding precies is geconstateerd en wat het geweest is en hoe ik daarop kenbaar ben gemaakt. Verder verzocht om het oorspronkelijke proces verbaal van de overtreding en bewijs dat er binnen 1 jaar na overtreding schriftelijk kennisgeving is gedaan (en hoeveel keer) en daarnaast gedateerd bewijs dat dit ook aangetekend is gedaan en door mij in ontvangst is genomen.


Dit verzoek aan Call2Collect zowel per mail alsmede per normale als aangetekende post gedaan.
Twee dagen later kwam er per mail een (niet complete) reactie van Call2Collect waarin ze het volgende*** bevestigde en aangaven;


Reactie Call2Collect
In de bijlage sturen wij u de opgevraagde stukken. Hieruit blijkt inderdaad dat het initiële verbaal u nooit heeft bereikt. Om die reden zijn wij dan ook bereid u tegemoet te komen met het volgende voorstel tegen finale kwijting. Indien u het bedrag van de initiële boete ad. € 194,72 + 50% van de kosten betaald binnen 5 werkdagen, zullen wij het dossier sluiten. De kosten mag u buitenproportioneel vinden, echter zijn die bij de wet bepaald. Op het verbaal in de bijlage kunt u de kostenberekening en wetsverwijzing vinden.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft van een Nederlands incassobureau een sommatie ontvangen inzake een openstaande Italiaanse boete uit 2017. Het incassobureau heeft inmiddels erkend dat de oorspronkelijke Italiaanse boete u inderdaad nooit bereikt heeft. U vraagt zich af hoe nu te handelen.
 

360 dagen termijn
Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.
Bij huurauto's gaat het 360-dagen termijn lopen op het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.
 

Bezwaar maken
Nu het incassobureau erkent dat de oorspronkelijke Italiaanse boete u nimmer bereikt heeft, raad ik u zich te beroepen op verjaring (artikel 201 Codice della Strada). De oorspronkelijke boete heeft u immers nooit ontvangen, zodoende is bovengenoemde termijn termijn overschreden.

Subsidiair kunt u zich beroepen op een vrijstelling voor het inrijden van de milieuzone (ZTL), nu de beschikking heeft over een Europese Gehandicaptenparkeerkaart.

Meer informatie over boetes uit Italië en Inrijdverbod Italiaaanse steden vindt u op onze website.