Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verbruiksvergoeding bij ontbinding overeenkomst

Vraag gesteld door op 6 november 2019

Na enige onenigheid hebben mijn dealer en ik afgesproken, dat we de koopovereenkomst van mijn auto ontbinden. Ik heb echter inmiddels wel 20.000 kilometer met de auto gereden. Mijn dealer kan mij geen bedrag per kilometer (verbruiksvergoeding) noemen dat op de aankoopprijs in mindering wordt gebracht, en de door mijn voorgestelde bedrag van € 0,05 per kilometer accepteert hij niet. Hij zoekt op internet en komt met € 0.19 per kilometer, zijnde een vergoeding die je van een werkgever krijgt voor gereden kilometers. Dat accepteer ik niet en hij stelt voor om een andere partij hierin te laten beslissen.
De vraag is dus: Wat een een reële vergoeding per gereden kilometer die we kunnen hanteren bij ontbinding van de koopovereenkomst.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U bent met de verkoper overeengekomen de koopovereenkomst van uw auto te ontbinden. U heeft na de koop 20.000 kolometer met de auto gereden. De verkoper wil een gebruiksvergoeding van € 0,19 in mindering brengen op de aankoopprijs. U denkt eerder aan een bedrag van € 0,05 per kilometer. U vraagt ons wat een redelijk bedrag is.  

Gebruiksvergoeding
De vraag is of er een gebruiksvergoeding verschuldigd is. In de wet staat dat als er sprake is van een ondeugdelijk product vervanging, herstel van het product of ontbinding van de koopovereenkomst in principe kosteloos moet zijn voor de koper.

Maar het komt voor dat de verkoper toch kosten voor gebruik van het defecte product in rekening brengt. De verkoper is van mening dat je als koper moet betalen voor het gebruik van de auto gedurende de periode tot aan de ontbinding.

Rechtspraak
Het is onduidelijk of het redelijk is dat er bij ontbinding  een gebruiksvergoeding moet worden betaald. Er zijn hier verschillende uitspraken over door rechters en de Geschillencommissie Voertuigen. Daar zit niet echt een duidelijk lijn in, maar je zou er uit kunnen afleiden dat er in principe geen gebruiksvergoeding mag worden gevraagd behalve in uitzonderingsgevallen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn o.a. de koopprijs, de kilometerstand,  het aantal gereden kilometers na de koop, of en hoe lang de koper gebruik heeft kunnen maken van de auto  en of de koper er al dan niet ongestoord (dus zonder storingen/reparaties) gebruik van heeft kunnen maken.  Voor een aantal voorbeelden van uitspraken over de gebruiksvergoeding verwijs ik u naar onze website. 

Berekening
Als u bereid bent gebruiksvergoeding te betalen, dan kunt u in onderhandeling gaan met de verkoper. Voor een indicatie van de hoogte ervan het Autokosten programma van de ANWB kunnen  raadplegen. Het programma vraagt van u een aantal gegevens en laat uiteindelijk een kilometerprijs zien. U kunt daar de vaste en variabele afschrijving uithalen en dat vermenigvuldigen met de door u gereden kilometers. Zo komt u op een redelijk betrouwbare indicatie.