Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Uitgegleden op wintersport

Vraag gesteld door op 8 december 2019

Ik ben net een paar dagen gaan skiën en ben toen ik in het dorp liep, uitgegleden en heb daarbij mijn voet gebroken. Het is mijn linkervoet, deze zit in het gips. Ik heb een automaat en gebruik mijn linkervoet dus niet met autorijden. Mag ik met gips autorijden?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Uw linkervoet zit in het gips na een val op wintersport. U wilt weten of u mag autorijden in uw automaat.

Geen gevaar op de weg vormen 
Er is geen wettelijke bepaling waarin precies wordt aangegeven met welke aandoening iemand wél of niet een motorvoertuig mag besturen.  Er is wel een algemeen ‘gevaarzetting’- artikel (artikel 5 Wegenverkeerswet) waarin staat dat het verboden is om een gevaar op de weg te vormen of het verkeer te hinderen.

Eigen verantwoordelijkheid
De kern is dat u veilig en verantwoord aan het verkeer moet kunnen deelnemen en het voertuig goed kunt besturen. Als uw voet in het gips zit, kan dit betekenen (ook al gebruikt u uw linker voet niet) dat u de auto niet goed en veilig kunt besturen. Hierbij kan uw veiligheid - maar zeker ook die van anderen -  in het geding zijn. Uiteindelijk ben je als bestuurder zelf verantwoordelijk of je wel of niet veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Maatregelen
Een politieagent kan het rijbewijs invorderen als hij iemand niet in staat acht het motorvoertuig in bedwang te houden, of als iemand niet goed functioneert als gevolg van een aandoening.

Verder kan het CBR op aanvraag een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid. Dit is voornamelijk het geval bij een langdurige lichamelijke of psychische aandoening. Volgens het CBR moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dit betekent dat u lichamelijk en geestelijk in staat bent te rijden. Het CBR geeft hierover meer informatie. 

Let op: 
Als u een aanrijding veroorzaakt als gevolg van een lichamelijke (of geestelijke) aandoening, kan dit van invloed zijn op de aansprakelijkheid en de afwikkeling door uw verzekering.

Conclusie
Hoewel het wettelijk niet verboden is om met een voet in het gips auto te rijden, neemt u wel een bepaald (financieel) risico.