Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

snelheidsbekeuring italie 2 jaar na dato ontvangen

Vraag gesteld door op 19 november 2019

Hallo, onlangs ontving mijn moeder een incassobrief namens Multiserizi SRL mbt een snelheidsovertreding die ik in 2017 met haar caravan (staat nog op haar naam) heb begaan. Eerder heeft zij hier geen bericht van ontvangen. Inmiddels heb ik gelezen over de verjaringstermijn van 360 dagen en dat een incassobureau niet gerechtigd is om een gerechtelijke procedure te starten. En dat opgelegde incassokosten ook niet hoeven te worden voldaan. Wat is mijn positie, mede gelet op het feit dat mijn moeder is aangeschreven, maar niet zelf reed.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw moeder heeft onlangs van een Nederlands incassobureau (Call2Collect) een sommatie ontvangen inzake een Italiaanse verkeersboete uit 2017. Uw moeder heeft hier echter niet eerder enig bericht over ontvangen. U vraagt zich af hoe of uw moeder zou kunnen handelen.

Is de boete verjaard?
De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd. De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement is vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring. 

Mag Call2Collect deze boete innen?
Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (Call2Collect) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag Call2Collect incassokosten berekenen?
Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen
De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het incassobureau om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?
Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger. Het kan zijn dat in het proces-verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?
U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen. Uit de berichten van het incassobureau is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het incassobureau om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het incassobureau kan betaling niet afdwingen
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?
Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt. Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe onze, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?
Wij raden u aan om op de ontvangen brief van het incassobureau te reageren en:

  • Informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het incassobureau wil innen
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen over andere incassobureaus, dat wij de gang van zaken rond deze boetes en inning door (Nederlandse) incassobureaus nauwlettend in de gaten houden.

Meer informatie over verkeersboetes in Italië vindt u op onze website.

NB. Uw moeder heeft de sommatie ontvangen daar het kenteken van de auto op haar naam staat casu quo de huurauto op naam van uw moeder stond.