Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Slopen/afvoeren caravan uit caravan depot

Vraag gesteld door A. Snoek op 4 januari 2020

Wij hebben een oude caravan in een caravan stalling/ depot staan en deze willen wij daar afvoeren/slopen. Hoe kunnen wij dat doen en hoe maken wij dat duidelijk aan de depothouder die nauwelijks een andere taal spreekt.
Tevens willen wij de stallingsplaats behouden , zodat onze schoonzus haar caravan op die plaats voortaan kan stallen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het afvoeren van een caravan in het buitenland. Bovendien wilt u weten of u de stallingsplaats kunt behouden om een andere caravan te stallen.

Afvoeren caravan
Voor het afvoeren en slopen van de caravan zult u contact op moeten nemen met een garage of sloopbedrijf. U kunt volgens de overeenkomst jaarlijks éénmaal kosteloos uit- en inrijden. In overleg met het sloopbedrijf kunt u de caravan (laten) uitrijden op het moment dat het sloopbedrijf de caravan inneemt. Vergeet niet een innameverklaring te vragen aan het sloopbedrijf.

Beëindiging registratie kenteken
Om een registratie van een kenteken te beëindigen in het geval dat het voertuig in het buitenland is gesloopt/achtergebleven, moet u het RDW hiervan op de hoogte brengen. U moet een brief sturen aan het RDW sturen met de reden voor beëindiging van de registratie. Bij deze brief voegt u het complete papieren kenteken of de kentekencard en een bewijs van inname van het sloopbedrijf. Voor meer informatie over het beëindigen van de registratie van het kenteken verwijs ik graag naar de website van het RDW.

Stallingsplaats behouden
Het (kenteken van het) voertuig is onderdeel van de overeenkomst. Om een ander voertuig op de huidige plaats te stallen, zal daarom een nieuwe overeenkomst moeten worden aangegaan. De huidige overeenkomst moet worden opgezegd. In overleg met de stallingsplaats verhuurder kan de nieuwe overeenkomst onder gelijke voorwaarden als de oude overeenkomst worden aangegaan. De overeenkomst is opgesteld in drie talen (Kroatisch, Duits en Italiaans). U mag ervan uitgaan dat u de verhuurder in één van deze drie talen kunt aanschrijven.