Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren tegenover in- uitrit

Vraag gesteld door op 27 november 2019

Naast ons huis hebben wij een parkeervak voor 4 auto's. Deze ligt in een smalle straat. Mogen auto's parkeren tegenover onze uitrit ? Onze uitrit ligt direct aan de weg, zonder stoep ertussen. De smalle weg is +/- 5 meter. Alleen als je met achterkant van de auto naar je huis staat, kan je er met heel veel moeite uit ( als je parkeersensoren hebt). Maar ben je verplicht zo te parkeren ? Het kost al heel veel moeite als er een andere auto staat om het zo te doen. ( mits je niet te grote auto hebt.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over een specifieke weginrichting.

Het is duidelijk dat u geen normale bocht kan maken om in 1 keer uw garage in-/uit te rijden als er iemand langsgeparkeerd (parallel aan de rijbaan) staat tegenover uw uitrit en links en rechts van uw garage ook auto’s geparkeerd staan.
 
Als we de situatie vervolgens verkeerskundig bekijken kunnen we drie zaken opmerken:

  • Officieel mag je aan de rechterkant van de rijbaan parkeren, maar niet als je daarbij de doorstroming belemmert van het normale verkeer. De rijbaan is zo smal dat er minder dan 3 meter vrije rijbaan overblijft als een personenauto langsparkeert (4.83 meter rijbaan – 2 meter = 2.83 meter). De 2 meter is gebaseerd op een gemiddelde auto plus ca 20 cm speling (de gemiddelde parkeerder staat immers niet altijd op de millimeter exact langs de trottoirband). Bij een SUV en/of bestelbus zou het nog krapper worden. Door de geplaatste erfafscheiding (metalen hek) op een gedeelte van de weg is er bovendien geen speelruimte aan die zijde. Een vrachtwagen (doorgaans 2.5 a 2.6 meter breed) zoals een vuilnisauto, bezorgtruck zou hier niet/zeer moeizaam langs kunnen. In geval van calamiteiten kan de brandweerwagen er niet (snel) langs.
  • Naast de breedte van de rijbaan speelt mee dat men niet binnen 5 meter van een kruispunt mag parkeren. De beheerder vd gemeente zou dit uiteraard ter plaatse nauwkeurig kunnen meten. 
  • Het is goed mogelijk dat dit niet conform de verkeerssituatie is zoals dit in het ontwerp van uw woonbuurt is beoogd. Het loont de moeite dit ontwerp hierop te raadplegen om uw betoog naar de wegbeheerder mogelijk verder te versterken.

Op basis van bovenstaande lijkt mij uw klacht, dat langsparkeerders tegenover uw uitrit een belemmering zijn voor het normale gebruik van uw garage en bovendien van de doorstroming op de rijbaan, gegrond. Ook de bereikbaarheid in geval van calamiteiten is hierdoor niet optimaal (en zeker niet zonder risico op schade aan langsgeparkeerde auto’s) gewaarborgd. Los van het technische verhaal  zou een ‘goede buur’ niet op die plek parkeren om een medebewoner niet onnodig te hinderen, maar helaas is niet iedereen even welwillend/opmerkzaam. U geeft aan de wegbeheerder al benadert te hebben en deze heeft naar zeggen volgens richtlijnen gehandeld. Strikt wettelijk gezien is het wegontwerp ook niet foutief. Echter; door de (vermoedelijk) hoge parkeerdruk (op piekmomenten) ervaart u hinder die met een simpele ingreep zoals het aanbrengen van een zgn ‘afgekruisd vlak’ (wit kruis, evt. met ‘NP’ erbij) te verhelpen zou zijn. Als onze inschatting vanaf Google juist is, mag men daar officieel nu al niet parkeren vanwege de nabijheid van het kruispunt. In dat geval kan men nu al (zonder verder besluit) handhaven, maar temeer als de genoemde markering is aangebracht. Mocht de afstand tot het kruispunt toch groter zijn dan 5 meter,  dan zou u de gemeente om het aanbrengen van een parkeerverbod kunnen vragen. In dat geval is het verstandig de mening van uw directe omwonenden op papier te verzamelen omdat draagvlak in de buurt een drempel voor het nemen van een dergelijk besluit wegneemt en uw buren uiteraard liever vooraf betrokken worden bij ingrepen in hun woonbuurt. U kan ook voor de markering overwegen uw buren te raadplegen, in dat geval niet direct vanuit juridische aanleiding, maar als sociaal gebaar (en om later ‘boze telefoontjes’ naar de gemeente te voorkomen).
 
Al met al voldoende reden om de gemeente om een serieuze beschouwing van uw situatie te vragen.