Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Overtreding: rijden in strijd met verkeersbord D4

Vraag gesteld door op 16 december 2019

Ik heb een bekeuring gekregen voor het rijden in strijd met het gebod aangegeven door verkeersbord D4, voor deze situatie. Mijn positie was gelijk aan de VOLVO V40 op Google Maps-foto. Maar m.i. is bekeuring niet terecht. Ten eerste: bord staat aan de linkerzijde van mijn weghelft. Ten tweede: op rotonde is dit verkeersbord toch niet toepasbaar, er is toch geen sprake van 'rechtdoor'? Welke andere mogelijkheden ziet u om in beroep te gaan? Ik ben 2 maal vanuit deze positie rechtsaf geslagen en heb 2 maal een bekeuring gekregen voor ditzelfde feit. Ik ben niet aangehouden. Ik was me niet bewust dat ik iets verkeerd deed. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deskundige antwoord.

 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of verkeersbord D4 (blauw bord met witte pijl rechtdoor) wel toepasselijk kan zijn op een rotonde, en of het bord wel aan de juiste wijze van de weg is geplaatst.

Voor de werking van bord D4 is het niet relevant of er sprake is van  een rotonde (rond kruispunt) of voorrangskruispunt, Het bord D4 gebiedt (en betreft derhalve geen advies’) de recht doorgaande beweging over het recht doorgaande verplaatsing die je maakt tussen de aansluitingen op het kruispunt. Het effect is bovendien dat je voordringt op verkeer op de officiële rechtsaf strook, omdat dit laatste verkeer moet invoegen direct na de rotonde. Dat kan andere weggebruikers die wél netjes in de rij aansluiten frustreren en daarmee agressie en/of andere overtredingen uitlokken. Het moge duidelijk zijn dat je daarmee niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Werking van Bord D4 aan linkerzijde weg
 Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

‘Borden worden geplaatst aan de rechterzijde van de weg of boven een rijstrook indien het bord uitsluitend voor die rijstrook geldt, dan wel links van de weg indien het bord uitsluitend voor de linkerzijde geldt.’

Conclusie
Boetes zijn niet ten onrechte opgelegd.