Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Moet ik boete uit Italië betalen?

Vraag gesteld door J.M.J. van Weerdenburg op 31 december 2019

Overtreding begaan in 2016.
Geen bekeuring gekregen van Italiaanse overheid.
Call2collect zegt geen bewijs te kunnen overleggen van aangetekende brief en reduceert daarom tot oorspronkelijk bedrag.
M.I. is de boete verjaard.nl meer dan 360 dagen na vaststelling
Bovendien is de tenaamstelling niet correct (er staat geen voorvoegsel: van voor mijn naam.
Moet ik toch (met bezwaar) betalen ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over een Italiaanse verkeersboete. Het Nederlandse incassobureau kan geen bewijs van het tijdig toesturen van de boete geven. Zij stellen voor dat u alleen het boetebedrag aan hen betaald. U vraagt zich af wat u nu kunt doen.

Betalen boetebedrag
Nu vast staat dat de boete niet tijdig aan u is verstuurd, kunt u volstaan met het betalen van het originele boetebedrag. Dus zonder verhogingen van incassobureaus of kosten internationale incasso. U heeft de boete nooit eerder ontvangen. U kunt aanspraak maken op de korting op het laagste boetebedrag bij betaling binnen 5 dagen.

Let op, betaal dit bedrag rechtstreeks aan de Italiaanse autoriteiten of na schriftelijke bevestiging van het te betalen bedrag aan het incassobureau. Betaalt u alleen het boetebedrag aan het incassobureau, dan verrekenen zij mogelijk eerst de incassokosten en blijft de boete dus openstaan.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken bij de Italiaanse autoriteiten, waarbij u aangeeft dat de boete niet tijdig is aangeboden. U kunt hiervoor het model bezwaar tegen Italiaanse boete gebruiken. De weergave van uw naam lijkt een kennelijke verschrijving en is geen goede reden voor bezwaar.

Als de rechter uw beroep gegrond verklaard hoeft u de boete niet te betalen. Let op, wordt uw bezwaar ongegrond verklaard dan wordt het boete bedrag verhoogd tot tweemaal het bedrag van de minimumboete.

Niet betalen en geen bezwaar
Als u nu geen verdere actie neemt is het aan de Italiaanse autoriteiten om betaling van de boete via het CJIB af te dwingen. Omdat de boete niet tijdig is verstuurd ligt deze procedure niet voor de hand. Als u na 5 jaar na het vaststellen van de boete niets van de Italiaanse justitie hebt vernomen, is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen.

Conclusie
Ik raad u aan om bij het incassobureau het proces verbaal op te vragen. In dit proces verbaal staat welk bedrag verschuldigd is. Omdat de boete niet tijdig is verstuurd kunt u voorstellen alleen het originele boetebedrag te betalen, dus inclusief de korting voor snelle betaling.