Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is het gebruik van richtingaanwijzers niet meer verplicht?

Vraag gesteld door J.W. de Vries op 11 januari 2020

Regelmatig zie ik dat richtingaanwijzers niet meer gebruikt worden, en soms ben ik de enige doe hier nog aan denkt.
Is het aanzetten mogelijk facultatief geworden?  De wetgever communiceert niet altijd even scherp over veranderende verkeersregels.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Nee, bestuurders zijn nog altijd verplicht richting aan te geven met een richtingaanwijzer of met hun arm.

Wanneer richting aangeven
Uit de wet volgt dat bestuurders alvorens af te slaan een teken moeten geven met richtingaanwijzer of met hun arm. Ook bij het wegrijden, inhalen, het oprijden – of verlaten van de doorgaande rijbaar en als zij van rijstrook willen wisselen. Ten slotte moeten bestuurders bij belangrijke zijdelingse verplaatsingen een teken geven met richtingaanwijzer of met de arm.

Conclusie
Het gebruik van richtingaanwijzers is niet facultatief geworden. Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), verplicht bestuurders een teken te geven in bepaalde verkeerssituaties.