Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is garage aansprakelijk voor motorschade?

Vraag gesteld door op 20 december 2019

tijdens een rit viel de stuurbekrachtiging van mijn Volvo S80 D5 2007, 74-NHT-9 uit. Naar de dichtstbijzijnde garage gereden, ongeveer 8 km. De motor liep gewoon goed. Auto in de reparatiewerkplaats gereden en motor afgezet. Garagehouder heeft onder de motorkap gekeken, constateerde dat de stuurpomp kapot was, voelde dat er een as of iets deergelijks gebroken was. Wees mij op de multiriem, die nog wel op de rollen zat, maar aan het verschuiven zat. Ik zag inderdaad dat de riem nog rond de rollen zat en niet gebroken was. In de brief van de garage aan mij stelt de garagehouder het volgende: "Om de problemen verder te onderzoeken aan het voertuig, is het voertuig hierop gestart (wat een normale procedure is). Tijdens het onderzoek is de distibutieriem gesprongen".
Nadat de garagehouder dus had geconstateerd dat de stuurpomp kapot was en de multiriem niet meer zat zoals het hoorde, maar nog niet gebroken was, heeft hij de auto gestart. Direct hierop hoorden we een hard rammelend geluid, waarop de garagehouder de auto uit zette. Op dat moment was dus kennelijk de motor in elkaar gedraaid. Later bleek inderdaad grote motorschade te zijn ontstaan, waardoor in ieder geval de cilinderkop vervangen moest worden. Mijn vraag is wie voor de kosten van reparatie/vervangen cilinderkop op moet draaien, de garagehouder of ik als eigenaar van de auto en waarom dit zo is. Met andere woorden, heeft de garagehouder professioneel diagnose gesteld en gehandeld zoals van hem verwacht mag worden? Zelf vind ik dat ik, als ik mijn auto bij een professional neerzet ter reparatie van een stuurpomp, wat 500 euro zou kosten, mag verwachten dat hij een goeie diagnose stelt en voorkomt dat er verdere schade ontstaat.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto ter reparatie van de stuurbekrachtiging aangeboden aan een garage. Tijdens het onderzoek door de garagehouder is de distributieriem gesprongen. U vraagt zich af of de garagehouder aansprakelijk is voor de vervolgschade aan de motor van uw auto.

Oorzaak schade
Bij het herstarten van de motor door de garagehouder is de distributieriem gesprongen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat de distributieriem door tijdsverloop kracht heeft verloren en de druk niet meer aankon. Een andere mogelijkheid is dat een rafel van de multiriem is doorgeschoten naar de motor met als gevolg de gesprongen distributieriem. Afhankelijk van de oorzaak van de schade kan de schadeplichtige worden vastgesteld. Aangezien u kunt aantonen dat de distributieriem (tijdig, volgens schema) is vervangen, is het niet aannemelijk dat de distributieriem gesprongen is door gebrekkig onderhoud.

Optische staat multiriem
Volgens onze automotive experts kan een rafel van de multiriem de schade alleen hebben veroorzaakt in het geval dat de multiriem ook optisch in slechte staat verkeerde. Het is de vraag of de optische staat van de multiriem op dat moment, nu nog kan worden vastgesteld. Vast staat dat als de schade is ontstaan door een rafel van de multiriem, de garagehouder niet de motor had mogen starten.

Conclusie
De garagehouder zou aansprakelijk zijn voor de gevolgschade van het starten van de motor, terwijl hij moest weten dat dit een gevaar zou opleveren voor de motor, als de multiriem in een (optisch)  slechte staat verkeerde. Was dit niet het geval dan valt het starten onder de normale gang van zaken bij een onderzoek aan de auto. Er moet sprake zijn van een doen- of nalaten van de garagehouder dat onrechtmatig is en zonder welke gedraging de schade niet zou zijn ontstaan.

Advies
Omdat het bewijstechnisch moeilijk ligt om de oorzaak van de schade vast te stellen en geen expertise rapport is opgemaakt, loopt u een procesrisico indien u de zaak voorlegt aan de rechter. Mede hierom raad ik u aan om de garagehouder welliswaar aansprakelijk te houden voor de gevolgschade, maar een schikking te treffen. Ik raad u een tegenvoorstel te doen dat inhoud dat de kosten voor de cilinderkop door de garagehouder worden betaald. Met andere woorden dat de rekening van de garage niet betaald hoeft te worden en de waarde hiervan wordt aangevuld tot de kosten van de cilinderkop.

Als dit voorstel niet geaccepteerd wordt raad ik u aan uw rechtsbijstandsverzekering aan te spreken.