Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ingangsdatum nieuw rijbewijs bij verlenging

Vraag gesteld door op 7 november 2019

B-rijbewijs geldig tot 010421
groot rijbewijs C en D was geldig tot 010519
medische keuring 060219
Bericht CBR 051119 geestelijk en lichamelijk geschikt om onbeperkt te rijden voor de cat. B t/m D voor vijf jaar. Binnen 1 jaar na 051119 het nieuwe rijbewijs aanvragen. Vraag: ik haal het te verlengen rijbewijs op, op 050820. Wat is dan de ingangsdatum van t/m voor de periode van vijf jaar. Is dat 050820 t/m 050825?
 

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U vraagt wat de ingangsdatum is van uw nieuwe rijbewijs.

De ingangsdatum voor de geldigheid van uw rijbewijs is de datum waarop het besluit tot afgifte van het rijbewijs is genomen. Dat is dus niet dat datum dat u uw nieuwe rijbewijs ophaalt. Dit staat in artikel 118a van de Wegenverkeerswet.

Het nieuwe model rijbewijs wordt centraal geproduceerd en kan niet op de dag van de aanvraag worden uitgereikt. Er is voor gekozen om als datum van afgifte te hanteren de datum waarop de tot afgifte bevoegde autoriteit het besluit heeft genomen om tot afgifte over te gaan.