Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Incasso boete Italië 2018 zonder melding of eerdere boete

Vraag gesteld door op 16 november 2019

Ik kreeg zojuist 2 brieven van "Call2collect". Ik zou vorig jaar (7-7-2018) 2 keer een snelheidsovertreding in Italië hebben gemaakt en er zou een boete zijn gestuurd.

Ik heb nooit een boete ontvangen en ook geen twee! Er staat bij tenaamstelling Victor Hoeve (ik heet Victor van der Hoeve) en er staat geen wegnummer oid bij. Er zijn wel twee foto's bijgevoegd van mijn auto. Beiden vanuit een zelfde hoek. De opdrachtgever zou multiservice SRL zijn. Gaat het hier om 2 spookfacturen?

Zo niet, Kan ik in verweer omdat ik nooit een boete heb gehad? de boete zou oorspronkelijk zijn: 194,72 en is nu inclusief incassokosten 431,32 bij beide brieven... Dat is wel bijzonder, 2x precies even hard gereden.....

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft 2 brieven ontvangen van een incassobureau, "Call2collect". Het betreft 2 openstaande boetes van verkeersovertredingen in Italië. Het gaat om 2 bedragen van €431,32, terwijl het oorspronkelijke boetebedrag € 194,72 was.  U heeft niet eerder bericht hiervan ontvangen, in tegenstelling tot dat wat het incassobureau beweert. Er staat niet bij wat u verkeerd heeft gedaan en ook niet waar dit is gebeurd. Uw vraag is of u in verweer kunt gaan omdat u niet eerder iets heeft ontvangen en of u verplicht zou zijn zulke hoge kosten te betalen.

Wat kunt u doen?
Wij raden u aan om naar het incassobureau op de ontvangen brief te reageren en:

  • Informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het incassobureau wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.


Is de boete verjaard?
De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd. De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement is vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag Call2Collect deze boete innen?
Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (Call2Collect) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag Call2Collect incassokosten berekenen?
Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen
De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het incassobureau om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?
Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.
Het kan zijn dat in het proces-verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?
U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.
Uit de berichten van het incassobureau is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het incassobureau om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het incassobureau kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?
Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt. Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe onze, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen over andere incassobureaus, dat wij de gang van zaken rond deze boetes en inning door (Nederlandse) incassobureaus nauwlettend in de gaten houden.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.