Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe moet een parkeervak ingericht zijn?

Vraag gesteld door op 9 november 2019

In maart dit jaar een bekeuring gekregen van € 104,- i.v.m. het "niet parkeren in een parkeervak". Het betreft een groot parkeerterrein en bij het oprijden ervan staat een bord "parkeren alleen in de vakken".


Zelfs áls het al zo zou zijn dat de plek waar ik stond niet als vak kan worden aangemerkt, dan heb ik nog zo'n 10 argumenten waarom ik dit volkomen boete-onwaardig vond. Ik heb me daar zo boos over gemaakt dat ik besloten heb dit keer eens niet heel gedwee gewoon te betalen maar deze volkomen belachelijke bekeuring van een iets te overijverige BOA aan te vechten. Dat wordt je niet makkelijk gemaakt; eerst een klacht indienen bij de gemeente, gebeld worden door de baas van de BOA’s die achter zijn medewerker bleef staan maar wel zei dat het een rare situatie is en de gemeente het waarschijnlijk binnenkort gaat aanpassen, vervolgens bezwaar indienen bij de officier van Justitie die alleen maar een volgens mij geautomatiseerd briefje terug stuurde zonder in te gaan op mijn argumenten, nogmaals bezwaar maken tegen het afwijzen van het bezwaar waarna wederom een soort geautomatiseerd briefje dat het dan maar naar de kantonrechter moet. Vraag me af of de overheid het niet bewust zo lastig maakt om mensen maar te ontmoedigen iets aan te vechten. Maar dit keer hou ik vol, ondanks dat het me totaal niet om die € 104,- gaat, die mogen ze naar een goed doel storten, en ondanks dat ik er zo van baal dat dit de gemeenschap een veelvoud kost van die bekeuring. En dat alleen maar door een BOA die niet op een normale empathische manier weet om te gaan met de verantwoording die hij krijgt. Eind december mag ik dus naar de rechter.

Hoe dan ook; de officier van justitie negeert al mijn argumenten en geeft alleen aan dat ik niet geparkeerd zou hebben in een parkeervak. En ook al gaat het mij daar helemaal niet om, ik ben wel nieuwsgierig of het niet zelfs zo is dat ter plaatse parkeervakken verkeerd zijn aangegeven. Ik kan nergens op het internet vinden of er wettelijke eisen zijn afmetingen van parkeervakken. Ook vind ik nergens hoe zo’n parkeervak dan aangeduid moet zijn. De taalkundige definitie van een vak spreek over een door lijnen of arcering afgebakend vlak. Op het betreffende parkeerterrein liggen 2 witte steentjes op zo’n 3 meter van elkaar en zo’n 5 meter van de stoeprand. Maakt dat het een vak? Mijns inziens zou je daar nog over kunnen redetwisten al wil ik het niet op mijn geweten hebben dat de gemeente het hele terrein moet aanpassen 😊 maar door een BOA die niet op een normale empathische manier weet om te gaan met de verantwoording die hij krijgt. Eind december mag ik dus naar de rechter.

Hoe dan ook; de officier van justitie negeert al mijn argumenten en geeft alleen aan dat ik niet geparkeerd zou hebben in een parkeervak. En ook al gaat het mij daar helemaal niet om, ik ben wel nieuwsgierig of het niet zelfs zo is dat ter plaatse parkeervakken verkeerd zijn aangegeven. Ik kan nergens op het internet vinden of er wettelijke eisen zijn afmetingen van parkeervakken. Ook vind ik nergens hoe zo’n parkeervak dan aangeduid moet zijn. De taalkundige definitie van een vak spreek over een door lijnen of arcering afgebakend vlak. Op het betreffende parkeerterrein liggen 2 witte steentjes op zo’n 3 meter van elkaar en zo’n 5 meter van de stoeprand. Maakt dat het een vak? Mijns inziens zou je daar nog over kunnen redetwisten al wil ik het niet op mijn geweten hebben dat de gemeente het hele terrein moet aanpassen 😊.

Kortom; is ergens vastgelegd wat de minimale/maximale afmetingen van een parkeervak moeten/mogen zijn en hoe de begrenzing daarvan aangegeven dient te zijn?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Naar aanleiding van een parkeerboete vraagt u zich af wat inrichtingseisen zijn van een parkeervak.

Voor markering van parkeervakken gelden landelijke richtlijnen van het CROW. Deze staan in een (online) handboek dat het ASVV heet. Hierin staat bijgaande informatie over het ontwerp van haakse parkeervakken. Voor u is het interessant om naar de maatvoering van de lijnen a1 en a2 te kijken.

•             a1 =1,00 m
•             a2 ≥ 1,80 m

Het is in beginsel vanzelfsprekend dat de markering goed zichtbaar moet zijn in alle licht- en weersomstandigheden. Helaas is dit vereiste niet nader gespecificeerd. U mag in redelijkheid echter wel van de gemeente verwachten dat er geen twijfel bestaat over de zichtbaarheid van de parkeervakken als zij het belangrijk vindt dat parkeerders zich hieraan houden en hierop ook streng handhaaft.

(Met dank aan Stefan Westerman, verkeersdeskundige ANWB)