Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantieaanvraag nieuwe caravan duurt nu al 2,5 maand

Vraag gesteld door S.M. Swaneveld op 10 januari 2020

In de garantieperiode geconstateerd en gemeld dat de voorruit schuurplekken zichtbaar zijn (tussen de buiten en de binnenruit). Dit gemeld bij de dealer. Hij vertelde mij dat hij een aanvraag bij de fabrikant zou indienen (Hymer).
Diverse keren gebeld, dan wordt er verteld dat ze nog niets van Hymer gehoord hebben.
Dit is nu 2.5 maand geleden. is dit normaal?
Welke aktie moet ik ondernemen.
Betreft een Eriba Hymer Nova Light 442.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

 

Binnen de fabrieksgarantie heeft u een gebrek geconstateerd aan de voorruit van uw Eriba Hymer Nova Light 442. Inmiddels bent u al 2 1/2 maand in afwachting van een gepaste oplossing door de dealer. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Juridisch bezien heeft u als consument met de dealer en niet de importeur. De dealer dient ervoor zorg te dragen dat het gebrek binnen een redelijke termijn - en zonder ernstige overlast voor de koper - wordt verholpen (art 7:21 lid 3 BW).

Op grond van art 7:22 lid 1 sub b BW juncto art 7:22 lid 2 BW zou u nu aanspraak kunnen maken op vermindering van de koopprijs naar evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.