Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eisen aan transport honden

Vraag gesteld door N.M. Gootjes op 20 december 2019

1) Moet een hondenuitlaatdienst voldoen aan bepaalde wettelijke eisen t.a.v. het vervoermiddel (de bus) en t.a.v. het vervoer in de bus (kennels).
2) Zijn er wettelijke eisen of kwaliteitseisen voor autobenches / autokennels.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert
U heeft een vraag over de wettelijke eisen aan het vervoer van honden door een hondenuitlaatservice en de wettelijke en/of kwaliteitseisen die gesteld worden aan het vervoersmiddel van de hondenuitlaatdienst.

Art. 5 WVW 1994
Het is bij wet verboden om gedrag op de weg te vertonen dat een gevaar oplevert of kan opleveren of dat hinder geeft of kan geven aan andere weggebruikers. De hondenuitlaatservice zal de honden dus zo moeten vervoeren dat dit geen gevaar of hinder oplevert of kan opleveren.

Voor het overige is het de ANWB niet bekend of er aanvullende regelgeving bestaat voor het (bedrijfsmatig)vervoer van huisdieren en of de kennels/benches aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de regels over onder andere het vervoer van dieren. Graag verwijs ik u naar deze organisatie voor de verdere beantwoording van uw vraag.