Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete voor parkeren op invalideplaats

Vraag gesteld door op 20 december 2019

Ik ben vanmiddag met mijn moeder van bijna 95 meegeweest om de nodige boodschappen voor Kerst in te kopen. Ik kan niet zeggen dat ze invalide is maar alles gaat wel wat moeizamer en trager en ze heeft extra tijd en ruimte nodig met in en uitstappen. Het was druk en bovendien regenachtig en ik heb de auto geparkeerd op een invalide parkeerplaats om het mijn moeder zo comfortabel mogelijk te maken. Maar ik heb geen kaart voor een invalideparkeerplaats. Toen we terugkwamen van boodschappen doen had ik een bekeuring van 380 euro achter de ruitenwisser.

Heeft het nog zin om dit aan te vechten? Voor dit geval met mijn moeder was het heel toepasselijk om gebruik te maken van de invalideparkeerplaats.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een boete gekregen voor het parkeren op een invalideparkeerplaats. U heeft gekozen van deze plek gebruik te maken, omdat uw moeder moeite heeft met in- en uitstappen en het druk en regenachtig was. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is en of bezwaar maken zinvol kan zijn.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

De bepaling in artikel 26 RVV 1990 staat slechts 3 categorieën voertuigen toe, te parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Het gehandicaptenvoertuig, het motorvoertuig waarin een duidelijk zichtbare en geldige gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht, of indien de parkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.

Conclusie

Uw moeder is niet in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en uw auto is geen gehandicaptenvoertuig. Deze gereserveerde parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor mindervalide personen. Uw parkeeractie was niet toegestaan. De boete is dus op terechte gronden uitgeschreven. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan is het zaak om uw argumenten duidelijk toe te lichten. Voegt u bijvoorbeeld een verklaring van uw moeder bij uw bezwaar. Mocht de officier van justitie uw bezwaar afwijzen, wat gezien de situatie wel te verwachten is, dan heeft u de mogelijkheid om uw zaak mondeling toe te lichten voor de rechter.