Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete in Italië

Vraag gesteld door P.J.J.M. Wuyts op 21 november 2019

Mijn dochter bestuurde vorig jaar een scooter op een vakantie in italie. Nu heeft ze na anderhalf jaar een boete ontvangen via incasso buro call2collect. Er is een foto toegevoegd van haar. De overtreding heeft een nummer maar staat niet omschreven. Er wordt vermeld dat we schriftelijk zijn geïnformeerd over deze overtreding, echter heeft ze nooit bericht ontvangen. Moeten we deze rekening betalen? Kosten zijn totaal nu 431,32 euro.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw dochter heeft van een Nederlands incassobureau een bericht ontvangen over een Italiaanse boete. U vraagt of uw dochter deze moet betalen.

Het incassobureau kan uw dochter niet verplichten tot betaling. De Italiaanse autoriteiten mogen een (Nederlands) incassobureau inschakelen om een openstaande verkeersboete te innen. Dat mag als de boete onherroepelijk is. Echter, het incassobureau kan u niet dwingen tot betaling, ook niet voor de rechter. De boete kan wel worden overgedragen aan het CJIB. Het CJIB kan betaling wel afdwingen.

Heeft u een aanmaning van een incassobureau ontvangen, dan kunt u kiezen tussen twee mogelijkheden.

1: Betalen

Betaal alleen indien u van het incassobureau het volgende (op uw verzoek) heeft ontvangen:

  • Bewijs dat het proces-verbaal u destijds aangetekend is aangeboden
  • een specificatie van de vordering de boete binnen 360 dagen na vaststelling van de overtreding /bekendheid met de gegevens van de bestuurder, is verstuurd. De datum staat in het meegestuurde proces-verbaal
  • Betaal alleen het openstaande boetebedrag (het hoogste bedrag genoemd in het proces-verbaal) en de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten, zoals omschreven in het proces-verbaal. Eventuele andere kosten die het incassobureau in rekening brengt (zoals incassokosten of translatiekosten) bent u niet verplicht te betalen
  • Betaal aan het incassobureau. Vermeld bij de omschrijving: “boete + Italiaanse verzend- en procedurekosten, zie mijn brief van …. 2019

2: Niet betalen

We achten de kans klein dat het incassobureau naar de Nederlandse rechter gaat. Voor de Italiaanse autoriteiten is de officiële weg om de boete te innen via het CJIB. De boete bij het CJIB kan mogelijk hoger uitvallen.
 
Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het incassobureau kan betaling niet afdwingen
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen. Het bedrag kan dan mogelijk hoger zijn (tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal wordt genoemd)
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen

Er zijn ons inmiddels veel vragen gesteld over boetes uit Italië. Hier volgen de meest gestelde vragen en antwoorden:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd. De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement is vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Wannneer bij het proces-verbaal een formulier waarin wordt gevraagd naar de identiteit van de bestuurder is meegestuurd, vul dat altijd in en stuur het naar de betreffende instantie die in het formulier/proces-verbaal is genoemd. Doet u dit niet, dan loopt u het risico een extra boete te krijgen. Het gaat dan om een verkeersovertreding waar, naast een boete, ook strafpunten worden opgelegd.

Mag het incassobureau incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen het boetebedrag en de Italiaanse verzend- en procedurekosten, zoals omschreven in het proces-verbaal mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen?

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend worden verzonden. Vraagt u het incassobureau om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook de Italiaanse verzend- en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het openstaande boetebedrag betalen. Dit is het hoogste bedrag genoemd in het proces-verbaal (als u nog niets heeft betaald en ook geen bezwaar heeft gemaakt). Ook zult u de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten moeten betalen, zoals vermeld in het proces-verbaal.

Uit de berichten van het incassobureau is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het incassobureau om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website voor meer informatie over boetes uit Italië.