Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijzondere manoeuvre

Vraag gesteld door R. van Dijk op 3 december 2019

Op een driewegkruising. Twee auto's beide achteruitrijdend. Wie heeft er voorrang?
Van rechts komend natuurlijk, maar gezien vanaf rijrichting van beide voertuigen of gezien vanuit de positie van de bestuurders?
 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw vraag is welk voertuig voorrang heeft als beide voertuigen achteruit rijden op een driewegkruising.

Er is hier voor beide voertuigen sprake van een bijzondere manoeuvre.
 

Artikel 54 van het RVV ( Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens):
Dit artikel stelt dat degene die een bijzondere manoevre uitvoert al het overige verkeer voor moet laten gaan.

Bij het voor laten gaan wordt hier bedoeld de ander de vrije doorgang verlenen en in staat stellen ongehinderd zijn weg te vervolgen.

Als beide voertuigen achteruit rijden en met elkaar in botsing komen, dan zijn beide voertuigen aansprakelijk voor het ontstaan van de schade. In de praktijk zal het zo zijn dat de schade op basis van 50/50 worden geregeld. Dat wil zeggen dat beide partijen hun eigen schade voor 50% op de ander kunnen verhalen. Het zal afhangen van de specifieke situatie of de schuldverdeling anders zal zijn. Eén en ander hangt af van wat er bewezen kan worden.


Er is dus geen voorrangsregel voor twee achtruitrijdende voertuigen. U zult beide goed op moeten letten tijdens het achteruitrijden. Ik ga ervan uit dat deze situatie niet dagelijks voorkomt.