Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanrijding bij stilstaan op parkeer plaats

Vraag gesteld door M. el Kasmi op 3 december 2019

Ik heb een aanrijding gehad. Ik was achteruit een parkeerplaats gereden en stond stil. Ik stond stil om te controleren de plek van de naast parkerende auto's. Op dat moment werd ik door iemand anders aangereden die achteruit een parkeerplaats tegen mij uitreed en ik heb hem waarschuwt met de claxon maar hij blijft gewoon door naar mij .
Mijn verzekeraar geeft aan dat het een gedeelde aansprakelijkheid is omdat het om een zogenaamde 'bijzondere maneuver' ging. Hierdoor zou ik de helft van de schade moeten overnemen dus moet ik de shade aan mijn auto zelef betalen. Ik vraag me af of dit correct is. Ik heb geen directe getuigen, maar op het schadeformulier staat aangegeven dat ik stil stond en de tegenpartij de parkeerplaats uit reed.
Het formulier is zowel door mij als de tegenpartij getekend dus de tegen partij heeft dat ter plek erkend . Is dit voldoende?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In antwoord op uw vraag bericht ik u als volgt.

Schade
Uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een andere partij rechtens aansprakelijk is voor deze schade.

Parkeerschade
Bij een dergelijke aanrijding op een parkeerplaats, dan is er al vrijs snel sprake van schulddeling op grond van art 54 RVV (bijzonder manoeuvre), tenzij een der partijen kan bewijzen dat de bijzondere manoeuvre doorbroken is door een langdurige stilstand (circa 8 sec of meer). Dit wordt disculperende stilstand genoemd. Wanneer u niet kunt bewijzen dat er in uw geval sprake was van disculperende stilstand, dan zullen de verzekeraars oordelen dat er sprake is van schulddeling.

Meer informatie over aansprakelijkheid vindt u op onze website.