Voorrang op rotonde

Vraag gesteld door P. Hoogeveen op 24 september 2019

Mijn dochter stopte in haar auto voor een rotonde om ander verkeer op die rotonde voorrang te verlenen. Een auto naderde en gaf door middel van het knipperlicht aan de rotonde te willen verlaten. De bestuurder wilde m.a.w. "haar" afslag nemen. Mijn dochter begon op te trekken in de veronderstelling dat de rotonde voor haar nu vrij zou zijn. De andere bestuurder had immers aangegeven de rotonde te willen verlaten.
Gelukkig was mijn dochter erg alert, toen ze ontdekte dat de andere bestuurder niet "haar" afslag maar eentje verder ging nemen.
Ze kon nog net een botsing voorkomen.

Mijn vraag is nu: "mocht het tot een botsing gekomen zijn, wie was er dan schuldig geweest?"

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wie er aansprakelijk is, wanneer zich een aanrijding zou voordoen tussen twee auto's, waarbij de auto op de rotonde richting aangeeft om de rotonde te verlaten, maar toch besluit haar weg op de rotonde te vervolgen en daarbij in botsing komt met de auto van de tegenpartij die erop mocht vertrouwen vrijbaan te hebben om de rotonde op te rijden.

 Schade
Uitgangspunt is dat een ieder zijn of haar schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Voorrang
Wanneer u de rotonde oprijdt, dient u het verkeer die zich op de rotonde bevindt, voorrang te verlenen. Hoewel de tegenpartij – welke zich op de rotonde bevindt – richting aangeeft om de rotonde te verlaten, dient u zich ervan te vergewissen, dat een automobilist zich kan bedenken en haar/zijn weg vervolgd op de rotonde, zal bij een aanrijding het vermoeden van schuld aan uw zijde rusten, mits u kunt bewijzen dat de schuld bij de tegenpartij ligt.

Vertrouwensbeginsel
Het vertrouwensbeginsel is hier relevant. U mag erop vertrouwen dat een andere weggebruiker doet wat hij aangeeft.

Bewijs
Als u kunt aantonen dat de tegenpartij u op het verkeerde been heeft gezet door het gebruik van haar/zijn richtingaanwijzer, dan kan (een deel van) de schuld bij de tegenpartij komen te liggen. Afhankelijk van de bewijsmiddelen (getuigen etc.) overige gedragingen, feiten en omstandigheden zal de schuldvraag worden bepaald.

Meer informatie over het verhalen van verkeersschade vindt u op onze website.