Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging stageld chaletpark (vaste plaats)

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 4 oktober 2019

De eigenaar van ons chaletparkt heeft net voor 1 oktober de prijzen voor de staanplaatsen voor komend jaar bekend gemaakt. De eigenaar heeft besloten dat de kavels aan het water ongeveer 200 euro extra duurder worden in vergelijking tot de andere kavels. Tot dit jaar was het stageld van alle kavels gelijk zover ik weet. De totale prijsverhoging komt daarmee op 9% voor mij. Mag de eigenaar dit na 10 jaar zomaar doen? Overigens ben ik hier ook niet over geinformeerd, mij is slechts het nieuwe jaarbedrag medegedeeld (per mail en later ook per brief), zonder enige motivatie.

In de voorwaarden lees ik dat een aanmerkelijke verhoging van te voren en gemotiveerd moet worden. Nu zegt de eigenaar dat aanmerkelijk wordt gezien als 10% of meer, en het is maar 9%. Dit vind ik onredelijk, want dit is compleet willekeur. De prijsverhoging is nergens op gebaseerd, alleen op willekeur. De eigenaar kan volgend jaar de kavels die niet aan het water liggen extra verhogen als hij dat zou willen.

Daarnaast wil ik graag weten of deze extra betaling dan ook extra rechten oplevert, de eigenaar zet namelijk regelmatig vissers in de strook die mij scheid van het water en laat ze daar ook met grote tenten overnachten. Kan ik nu er aanspraak op maken dat dit niet meer mag?
Kortom: de manier waarop de eigenaar van het park dit aanpakt is zeer frustrerend en oneerlijk en hij lijkt hierover op geen enkele manier aan te spreken te zijn. Klopt dat? Graag hoor ik van u hoe ik deze onredelijke verhoging kan aanvechten, zonder dat de onredelijke eigenaar mij daarna het leven zuur gaat maken, bijvoorbeeld door het onmogelijk te maken mijn chalet met behoud van staplaats te verkopen door het toevoegen van bijvoorbeeld extra voorwaarden.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping. Nu wordt de prijs voor deze plaats het volgende jaar flink verhoogd. U vraagt of dit is toegestaan.

Het jaargeld mag elk jaar worden verhoogd. Als het een aanzienlijke verhoging betreft, dan zijn daar wel extra regels aan verbonden. In dat geval moet dit globaal gemotiveerd en ten minste 18 maanden voor het ingaan van de verhoging worden aangegeven.

Van een aanzienlijke verhoging wordt in ieder geval gesproken bij een verhoging van meer dan 10%. In uw geval is de verhoging geen 10%, maar 9 %. In dat geval hoeft er niet perse een uitleg te worden gegeven. Een verhoging van 9% kan redelijk zijn als er bijvoorbeeld langere tijd niet is verhoogd en/of vergelijkbare plaatsen in de omgeving duurder zijn.

Betreft het een Recron camping, dan kunt u bezwaar maken tegen deze verhoging. Is de camping niet bereid de verhoging te verlagen, dan kunt u dit voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Of u in het gelijk wordt gesteld is niet vooraf te zeggen. De omstandigheden die een rol spelen bij de verhoging spelen daarbij allemaal mee.

Een verhoging van het stageld geeft u geen uitbreiding van rechten of meer zeggenschap over de rest van de camping. U kunt nu dan ook niet zeggen dat er geen vissers meer mogen staan voor uw terrein. Mocht u daar veel hinder van ondervinden, dan kunt u dat wel aangeven bij de campingeigenaar.

Meer informatie over uw rechten op de camping vindt u op onze website.