Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging jaargeld

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 25 september 2019

Wij staan sinds een paar jaar op camping de flaasbloem in chaam. Vorig jaar werd het stageld verhoogd met een bedrag van rond de €100,-. Nu is voor er weer een verhoging, maar komt nu neer op rond de €200,-. 

Ik snap het qua inflatie en verbetering e.d. De campingeigenaar geeft aan dat dit ook komt door het renoveren van een openbare douche gebouw, elektrische vervoermiddelen voor de technische dienst, zonnepanelen en een nieuw elektrisch treintje (deze is sinds kort kapot gegaan).  Maar gasten met een vaste jaarplek hebben eigen sanitair. Mogen zij met wat hun aangeven hiervoor met zo'n groot bedrag verhogen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping. U vraagt zich af of de ondernemer van het park het jaargeld met maar liefst € 200,- mag verhogen.

Bij de beantwoording van de vraag, ga ik er gemakshalve vanuit, dat de RECRON voorwaarden hier van toepassing zijn.

Prijsverhoging (art 4 lid 6 RECRON voorwaarden)
De ondernemer heeft het recht jaarlijks eenmalig het verschuldigde jaargeld te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.

Bij een aanmerkelijke prijsverhoging moet u denken aan een prijsstijging van circa 10% of meer. Wanneer de prijsstijging van het jaargeld (€ 200,-) minder is dan 10% dan kunt u hier niets tegen inbrengen.
 
Geschillencommissie
Wanneer u de prijsstijging getoetst wil zien, dan kunt u de aangekondigde prijsstijging ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.