Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afgiftedatum rijbewijs (rubriek 4a)

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 16 september 2019

Vorige week heb ik een vraag gesteld n.a.v. https://www.anwb.nl/experts/juridisch/2/ingangsdatum-verlenging-rijbewijs

Ik heb zelf een verlenging van mijn rijbewijs aangevraagd op 11.09.2019 en het nieuwe rijbewijs afgehaald op 12.09.2019. Op het rijbewijs staat in rubriek 4a 11.09.2019 terwijl deze rubriek de datum van afgifte moet weergeven. Dat is in mijn ogen 12.09.2019. Ik heb u gevraagd wat  nu juist?

Ik vond het volgende waaruit blijkt dat het nogal complex is maar ik kan deze tekst niet goed interpreteren. Wellicht kan het u helpen bij het beantwoorden van mijn vraag. 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft op 11 september 2019 verlenging van uw rijbewijs aangevraagd. Het nieuwe rijbewijs heeft u een dag later, op 12 september 2019,  afgehaald.
Op uw rijbewijs staat (bij rubriek 4a) bij “afgifte rijbewijs”: 11 september. U vraagt zich af dit niet 12 september 2019 moet zijn.

Nee, de op het rijbewijs vermelde afgiftedatum (bij rubriek 4a) is niet de datum waarop het aan u wordt uitgereikt, maar het is de datum waarop het besluit tot afgifte is genomen. Dit komt meestal overeen met de datum van de aanvraag van het rijbewijs.   

Wegenverkeerswet
Dit volgt uit artikel 118 a van de Wegenverkeerswet: “Als datum van afgifte wordt in het rijbewijs en in het rijbewijzenregister vermeld de datum waarop het besluit tot afgifte is genomen.”

In de Memorie van Toelichting staat de achtergrond van dit artikel. Artikel 118 a is in de wet opgenomen bij de invoering van het nieuwe model (creditcard) rijbewijs.
Voorheen werden de rijbewijzen decentraal (dus in de gemeenten) aangemaakt en kon men het rijbewijs meestal op dezelfde dag meenemen als waarop het werd aangevraagd. Het nieuwe model rijbewijs wordt centraal geproduceerd en kan niet meer op de dag van de aanvraag worden uitgereikt. De aanvrager kan het rijbewijs na één week bij het gemeentehuis afhalen. Er is voor gekozen om als datum van afgifte te hanteren de datum waarop de tot afgifte bevoegde autoriteit het besluit heeft genomen om tot afgifte over te gaan. Dit is feitelijk het moment waarop de gemeenteambtenaar het gescande aanvraagformulier naar de Dienst Wegverkeer stuurt. Dit komt dus meestal neer op de datum van aanvraag. Tussen het indienen van de aanvraag en het uitreiken van het document ligt meestal circa een week.   

Conclusie: datum afgifte rijbewijs (zoals vermeld op het rijbewijs onder rubriek 4a) komt overeen met datum aanvraag van het rijbewijs, in uw geval 11 september 2019.