Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zeugefragebogen

Vraag gesteld door op 5 augustus 2019

Ik heb een zeugefragebogen ontvangen, het betreft w.s. een snelheidsovertreding begaan door familielid. Als ik gebruik maak van mijn Zeugnisverweigerungsrecht , wat moet ik dan nog invullen?

Zie bijgaande reactie uit een andere vraag aan de expert:

"U heeft een zeugenfragebogen uit Dutsland ontvangen vanwege een geconstateerde verkeersovertreding. U heeft hier een aantal vragen over.

Zeugenfragebogen
Met de Zeugenfragenbogen verzoeken de autoriteiten de kentekenhouder/eigenaar de identiteit van de werkelijke bestuurder op te geven, zodat die de bekeuring krijgt opgelegd.

Zeugnisverweigerungsrecht
U kunt een beroep op zijn zwijgrecht c.q. verschoningsrecht doen:
•   Wanneer de aangeschreven persoon het risico zou lopen zichzelf te belasten,- Wanneer door zijn verklaring naaste familieleden zouden worden belast.
•   - Dit zwijgrecht/verschoningsrecht betreft naast zichzelf, echtgeno(o)t(e) en verloofden (samenwonenden), ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, eigen broers en zussen en die van de echtgeno(o)t(e). De reden waarom een beroep wordt gedaan op het zwijgrecht/verschoningsrecht moet op het formulier worden aangegeven.
•   Wanneer gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht/verschoningsrecht kunnen de autoriteiten een eigen onderzoek naar de verantwoordelijke bestuurder verrichten. Slagen zij er niet in deze bestuurder te vinden, dan wordt het onderzoek gestaakt. Het is niet zo dat, bij wijze van vervanging, de kentekenhouder alsnog de boete krijgt.
Terugsturen of niet?
De Zeugenfragenbogen moet worden ingevuld en teruggestuurd, ook als gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht. Gebeurt dit niet, dan wordt in de regel verder onderzoek gedaan. Er kan een bevel worden uitgevaardigd om zich als getuige voor een onderhoud bij de politie te melden. Uiteindelijk zou bij het niet opvolgen van dit bevel een getuigenverklaring kunnen worden afgedwongen.

Na de Zeugenfragenbogen
Wanneer in het formulier de bestuurder is benoemd, dan krijgt de bestuurder een Anhörungsbogen toegestuurd. Voor de kentekenhouder/eigenaar/getuige heeft de Zeugenfragenbogen geen verder gevolg.

Het opgeven van valse persoonsgegevens, zowel in de Anhörungsbogen als Zeugenfragenbogen, is strafbaar.

Mocht uit de administratie van de BV niet blijken, wie de bestuurder is geweest, dan kunt u aan de hand van de beschikbare foto achterhalen, wie er verantwoordelijk is geweest voor de overtreding.

Kortom; wanneer u zich niet kan beroepen op het verschoningsrecht, raad ik u aan medewerking te verlenen, teneinde verdere problemen te voorkomen."


 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een Zeugenfragenbogen ontvangen. Uw vraag is wat u moet invullen als u gebruik wilt maken van uw Zeugnisverweigerungsrecht.
 
Wanneer niet bekend is wie heeft gereden of wanneer vermoed wordt  dat de eigenaar/kentekenhouder niet de verantwoordelijke bestuurder was, ontvangt u als kentekenhouder/eigenaar een Zeugenfragenbogen ( getuigenformulier). Hiermee verzoeken de autoriteiten u als de kentekenhouder/eigenaar de identiteit van de werkelijke bestuurder op te geven, zodat die de bekeuring krijgt opgelegd.

U, als kentekenhouder/ eigenaar, bent verplicht uw juiste persoonsgegevens in te vullen. Meer hoeft u niet te verklaren. U kunt een beroep doen op uw zwijgrecht, c.q. verschoningsrecht.

Wanneer kunt u een beroep doen op zwijgrecht/verschoningsrecht?

- wanneer de aangeschreven persoon het risico zou lopen zichzelf te belasten
- wanneer door uw verklaring naaste familieleden zouden worden belast. Dit zijn echtgeno(o)t(e), verloofde, ouders, kinderen grootouders, kleinkinderen, enz…
 
De Zeugenfragenbogen moet dus worden ingevuld en teruggestuurd, ook als gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht/ verschoningsrecht. Daarbij moet de reden worden opgegeven waarom u gebruik maakt van het zwijgrecht/verschoningsrecht.

Meer informatie over boetes uit Duitsland vindt u op onze website.