Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tijdelijke wegsleepregeling

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 1 september 2019

Afgelopen vrijdag is mijn auto weggesleept voor bij mij in de straat. Er bleek een wegsleepregeling van kracht te zijn omdat er aan de overkant van de straat een boom werdt gekampt. Ik heb mijn auto sinds de zondag (avond) daarvoor niet meer gebruik. Dus 5 dagen voor mijn auto weggesleept werdt. De borden die dit aankondigen heb ik of a) over het hoofd gezien (was donker) of b) de borden stonden er nog niet. Ik zou graag willen weten hoeveel dagen van te voren de borden geplaatst moeten worden, met de mededeling. Daarnaast vraag ik me af of het gebruikelijk is dat je GEEN brief krijgt.

Ik hoop dat u mijn een beetje wijzer kan maken.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw auto is weggesleept bij u in de straat. Omdat er een boom moest worden gekapt, was er een wegsleepregeling van kracht, aangekondigd door middel van borden. Helaas heeft u uw auto een aantal dagen niet gebruikt, en u heeft deze borden niet gezien.

Het beleid van de gemeente Amsterdam is als volgt:

Werkzaamheden aan de weg:
Een paar da­gen vóór het be­gin van weg­werk­zaam­he­den zet het stads­deel op die plek bor­den neer. Au­to’s die al ge­par­keerd ston­den voor­dat de bor­den wer­den ge­plaatst, wor­den ver­plaatst naar een an­de­re par­keer­plaats. Waar mo­ge­lijk ge­beurt dit als het kan bin­nen het­zelf­de ver­gun­ning­ge­bied. Als de auto als ge­volg van de ver­plaat­sing niet meer af­ge­slo­ten kan wor­den, gaat de auto al­tijd naar het op­slag­ter­rein van Hand­ha­ving en Toe­zicht aan de Daniël Goed­koop­straat 9. Hier­aan zijn geen kos­ten aan ver­bon­den.
 Auto’s die geparkeerd zijn na­dat de borden zijn geplaatst, worden altijd versleept naar het opslagterrein van Handhaving en Toezicht. Als u uw auto daar ophaalt, betaalt u de kosten van het wegslepen en de opslag. Volgens het beleid van de gemeente Amsterdam ontvangt u geen brief.

Zie voor meer informatie en voor het maken van bezwaar.