Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rechtsbescherming eigenaar chalet bij overname van camping

Vraag gesteld door G. van Hoof op 2 augustus 2019

Recent wilde ik een chalet kopen op camping De Heidelust in Molenschot. Het bleek dat de (sinds december 2018) nieuwe eigenaar begin juli van dit jaar heeft besloten dat nieuwe eigenaren verplicht zijn de kavel te kopen. Aan mij wordt 250 m2 voor 35.000,- aangeboden. Geen ruimte voor onderhandeling. Dus daar ben ik niet in mee gegaan. De camping is niet (meer) bij Recron aangesloten.
Nu heb ik een chalet op het oog op 't Haasje bij Oosterhout. Wel een Recron onderneming.
Ik heb een koop- en kampeerovereenkomst aangeboden gekregen, maar daar staat niets in over mijn rechten bij de verkoop van de camping. Ik verwacht niet dat de camping op korte termijn verkocht gaat worden, maar zou toch graag enige garanties in de overeenkomsten inbouwen zodat ik tzt mijn geld (20.000,-) niet kwijt ben.
Kunt u me hierover adviseren?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U wilt een chalet kopen op een camping die is aangesloten bij de Recron. U wilt vanwege uw investering garanties inbouwen voor het geval de camping door de eigenaar wordt verkocht.

Voor wat betreft de garanties die u wilt treffen voor het geval de camping wordt verkocht, moet onderscheid worden gemaakt of het chalet op gehuurde grond staat of op uw eigen grond. In het laatste geval zijn er meer garanties dan wanneer uw chalet op gehuurde grond staat. De campingeigenaar kan de grond onder uw chalet immers niet verkopen.

Staat uw chalet op gehuurde grond, dan loopt u meer risico. De grond waar uw chalet op staat is namelijk van de eigenaar. Hij kan besluiten zijn bedrijf te beëindigen zonder verkoop aan een ander. Hij kan de camping verkopen waarbij u wel uw chalet kunt laten staan, maar dan krijgt u te maken met een nieuwe eigenaar. ‘Koop breekt geen huur’, maar de nieuwe eigenaar kan andere regels stellen. Een  campingeigenaar kan ook besluiten om het bedrijf te herstructuren. 

U moet zich realiseren dat u, als u dat zou willen, alleen uw chalet kunt verkopen en niet de plaats waar het opstaat. Of u dan uw volledige investering terug krijgt, is naar mijn mening niet te garanderen.

Op de overeenkomst die u sluit met de campingeigenaar zijn de Recron-voorwaarden vaste plaatsen van toepassing. Hierin staan de rechten en plichten waar u zich als recreant en de ondernemer zich aan moet houden in geval van herstructurering of bedrijfsbeëindiging. Wanneer er een geschil ontstaat met de ondernemer en u kunt er samen niet uit dan kunt u het geschil voor een bindend advies voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.