Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Langzaam verkeer

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 augustus 2019

In verband met wegwerkzaamheden worden in mijn woonplaats omleidingsroutes ingesteld. Voor "langzaam" verkeer zijn er aparte omleidingsroutes. Volgens mij lat daar alleen landbouwverkeer en zo onder, maar geen fietsers en bromfietsers. Ik kan het begrip "langzaam verkeer" nergens in de verkeerswetgeving of regelingen vinden.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

In verband met wegwerkzaamheden in uw woonplaats zijn er omleidingsroutes ingesteld. Voor langzaam verkeer zijn er aparte omleidingsroutes. Wat valt daar precies onder?

De term  ‘langzaam verkeer’ is geen wettelijke term.  Met langzaam verkeer wordt bedoeld verkeer dat niet van autowegen en autosnelwegen gebruik mag maken.  Hieronder vallen motorvoertuigen met een snelheidsbeperking zoals landbouwwerktuigen,  de voetganger, de fiets, de snorfiets, de bromfiets, het gehandicaptenvoertuig  en de berijder te paard. In het RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens )bijvoorbeeld,  wordt deze groep aangeduid bij verkeersbord C09. Dit betekent: gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur en brommobielen, alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen