Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

CBR verlengen rijbewijs voor 75 jarige

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 4 september 2019

Ik heb 30 maart 2019 mijn gezondheidsverklaring digitaal ingediend. 18 april 2019 heb ik de doktersverklaring aangetekend per post verstuurd. Dit is door het CBR bevestigd. Tot heden na 19 weken heb ik nog geen reactie van het CBR mogen ontvangen.

Na de door het CBR toegezegde 8 weken heb ik een mail verstuurd met de vraag naar de status. Toen werd mij gemaild dat het 19 weken zou duren. Op 15 augustus heb ik telefonisch via de helpdesk gevraagd naar de status, geen duidelijk antwoord. Op 27 augustus heb ik de helpdesk gevraagd of ze mij niet vergeten zijn,
weer geen duidelijk antwoord. Op 2 september 2019 (na 19 weken) heb ik telefonisch gemeld bij de helpdesk dat ik nog steeds geen reactie van het CBR heb. De helpdesk gaf in dit gesprek aan dat ik voorlopig ook geen reactie hoef te verwachten. Dus ik lig onderaan de stapel en voel mijn zeer gediscrimineerd. Na dat gesprek heb ik voor bijstand de ANWB gebeld.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een opmerking over de lange wachttijden bij het CBR ter zake verlenging rijbewijs 75+.

Wij maken ons al heel lang zorgen over de enorme vertragingen en de slechte bereikbaarheid van het CBR en ontvangen daarover veel klachten van leden. 
Samen met andere organisaties zoals ANBO, VVN en TeamAlert dringen we bij het CBR al lang aan op (maatwerk) oplossingen voor dit hardnekkige probleem. Wij houden nauw contact met het CBR hierover om ons te laten informeren over de voortgang en informeren het CBR over de klachten die wij ontvangen. De nieuwe directeur bedrijfsvoering is intensief betrokken bij de oplossing van de problemen.  In de tussentijd adviseren wij ANWB-leden die hun rijbewijs moeten gaan verlengen, zo snel mogelijk de procedure daarvoor in gang te zetten en geen dag te wachten na ontvangst van de oproep. 
 
Politiek
Ook vanuit de politiek is de druk op het CBR opgevoerd. De Tweede Kamer heeft hierover met de minister van I&W gesproken. De minister heeft het CBR onder verscherpt toezicht gesteld. Ook heeft zij het CBR opdracht gegeven om op zeer korte termijn met een plan van aanpak te komen om het tekort aan medisch specialisten het hoofd te bieden. De problemen bij de verlenging van rijbewijzen worden vooral daardoor veroorzaakt. Deze “medische besliscapaciteit” is nodig om te kunnen oordelen over het al dan niet verkrijgen van een verklaring van geschiktheid. 
 
Coulanceregeling voor mensen van 75 jaar en ouder
Daarnaast heeft de minister de Tweede Kamer in juli 2019 geïnformeerd dat zij i.t.t. eerdere berichten toch van plan is om een coulanceregeling in te voeren voor mensen van 75 jaar en ouder die nu wachten op verlenging van hun rijbewijs. Verlopen rijbewijzen van mensen van 75 jaar en ouder zonder aantekening blijven daardoor administratief een jaar langer geldig. 
Wij vinden het heel goed dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om mensen wiens rijbewijs buiten hun invloed niet meer geldig is, toch mobiel te houden. De regeling zal naar verwachting echter pas op 1 december 2019 kunnen worden ingevoerd.
 
Verzekerd
Overigens passen veel grote verzekeraars (waaronder de ANWB) in afwachting hiervan al coulanceregelingen toe voor 75-plussers die schade hebben veroorzaakt en kunnen aantonen dat hun rijbewijs is verlopen door de vertragingen bij het CBR. 
Bij de ANWB autoverzekeringen geldt nu het volgende: Als u 75 jaar of ouder bent en schade veroorzaakt en u kunt aantonen dat u in afwachting bent van medische goedkeuring bij het CBR, keert ANWB de schade gewoon uit. 
Let op! Het is hierbij een belangrijke voorwaarde dat u niet al eerder door het CBR bent afgekeurd en hiervoor een rijbewijs had dat vijf of tien jaar geldig was.
Voor uw verzekering wordt de geldigheid van het rijbewijs in geval van schade met maximaal een jaar verlengd. Dit betreft een coulance regeling totdat het kabinet de aangepaste regeling definitief heeft doorgevoerd. Naar verwachting zal dit eind 2019 plaatsvinden. Totdat de wet is aangepast blijft het nog steeds strafbaar om met een verlopen rijbewijs te rijden. De boete hiervoor bedraagt 95 euro, aldus Unigarant, onze verzekeraar.
 
Wat kunnen we doen?
Het enige dat wij kunnen doen is de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Daarbij blijven wij de klachten van onze leden onder de aandacht brengen bij het CBR en waar nodig bij andere betrokkenen. Mijn advies zou zijn dat u toch regelmatig telefonisch contact opneemt met het CBR.