Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Cbr reactie

Vraag gesteld door A. de Bruin op 6 augustus 2019

Ik heb zoals aangegeven door het cbr op 6-5-19 mijn gezondheidsverklaring ingediend en betaald,hetgeen door hen bevestigd is.
Na 8 weken heb if telefonisch contact gehad en werd mij gemeld dat de reactie binnen 14 weken er zou zijn.
Te heden heb ik opnieuw contact gehad en wordt mij informeel gemeld dat de reactie op 19-08 mogelijk zal plaatsvinden,bevestiging op E-mail wordt geweigerd.
Mijn rijbewijs verloopt op 10-09-2019
WAT NU?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een opmerking over de lange wachttijden bij het CBR ter zake verlenging rijbewijs 75+.

Wij maken ons al heel lang zorgen over de enorme vertragingen en de slechte bereikbaarheid van het CBR en ontvangen daarover veel klachten van leden. 
Samen met andere organisaties zoals ANBO, VVN en TeamAlert dringen we bij het CBR al lang aan op (maatwerk) oplossingen voor dit hardnekkige probleem. Wij houden nauw contact met het CBR hierover om ons te laten informeren over de voortgang en informeren het CBR over de klachten die wij ontvangen. De nieuwe directeur bedrijfsvoering is intensief betrokken bij de oplossing van de problemen. 
In de tussentijd adviseren wij ANWB-leden die hun rijbewijs moeten gaan verlengen, zo snel mogelijk de procedure daarvoor in gang te zetten en geen dag te wachten na ontvangst van de oproep. 
 
Politiek
Ook vanuit de politiek is de druk op het CBR opgevoerd. De Tweede Kamer heeft hierover met de minister van I&W gesproken. De minister heeft het CBR onder verscherpt toezicht gesteld. Ook heeft zij het CBR opdracht gegeven om op zeer korte termijn met een plan van aanpak te komen om het tekort aan medisch specialisten het hoofd te bieden. De problemen bij de verlenging van rijbewijzen worden vooral daardoor veroorzaakt. Deze “medische besliscapaciteit” is nodig om te kunnen oordelen over het al dan niet verkrijgen van een verklaring van geschiktheid. 
 
Coulanceregeling voor mensen van 75 jaar en ouder
Daarnaast heeft de minister de Tweede Kamer eerder deze maand geïnformeerd dat zij i.t.t. eerdere berichten toch van plan is om een coulanceregeling in te voeren voor mensen van 75 jaar en ouder die nu wachten op verlenging van hun rijbewijs. Verlopen rijbewijzen van mensen van 75 jaar en ouder zonder aantekening blijven daardoor administratief een jaar langer geldig. 
Wij vinden het heel goed dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om mensen wiens rijbewijs buiten hun invloed niet meer geldig is, toch mobiel te houden. De regeling zal naar verwachting echter pas op 1 december kunnen worden ingevoerd.
 
Verzekerd
Overigens passen veel grote verzekeraars (waaronder de ANWB) in afwachting hiervan al coulanceregelingen toe voor 75-plussers die schade hebben veroorzaakt en kunnen aantonen dat hun rijbewijs is verlopen door de vertragingen bij het CBR. 
Bij de ANWB autoverzekeringen geldt nu het volgende: Als u 75 jaar of ouder bent en schade veroorzaakt en u kunt aantonen dat u in afwachting bent van medische goedkeuring bij het CBR, keert ANWB de schade gewoon uit. 
Let op! Het is hierbij een belangrijke voorwaarde dat u niet al eerder door het CBR bent afgekeurd en hiervoor een rijbewijs had dat vijf of tien jaar geldig was.
Voor uw verzekering wordt de geldigheid van het rijbewijs in geval van schade met maximaal een jaar verlengd. Dit betreft een coulance regeling totdat het kabinet de aangepaste regeling definitief heeft doorgevoerd. Naar verwachting zal dit eind 2019 plaatsvinden. Totdat de wet is aangepast blijft het nog steeds strafbaar om met een verlopen rijbewijs te rijden. De boete hiervoor bedraagt 95 euro, aldus Unigarant, onze verzekeraar.
 
Wat kunnen we doen?
Het enige dat wij kunnen doen is de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Daarbij blijven wij de klachten van onze leden onder de aandacht brengen bij het CBR en waar nodig bij andere betrokkenen. 
Mijn advies zou zijn dat u toch regelmatig telefonisch contact opneemt met het CBR.