Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Camerabeelden niet beschikbaar wegens privacy

Vraag gesteld door P. Visscher de Groot op 2 augustus 2019

Een half jaar geleden had ik een aanrijding en er is onenigheid over de schuldvraag. Mijn schade is € 2800. Er zijn camerabeelden van de aanrijding, gemaakt door een tankstation, dat weigert deze af te staan vanwege privacy. Volgens mij moet het belang van privacy (op een openbaar toegankelijke plek) afgewogen worden tegen het belang om schade te kunnen verhalen. Die afweging wordt echter niet gemaakt, het tankstation weigert zonder meer mee te werken. Van mijn rechtsbijstandverzekering begrijp ik dat dit soort situaties vaak voorkomt. Op uw website vond ik een vergelijkbare situatie

Ik vind het een absurde toestand, er is bewijs maar dat kan niet gebruikt worden.
Mijn vraag aan de ANWB als belangenbehartiger is: kunt u in het algemeen iets doen aan dit soort situaties? Of is het juridisch juist dat de privacy altijd voorgaat?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een aanrijding gehad, waarvan camerabeelden zijn gemaakt door een tankstation. U kunt de beelden goed gerbruiken voor de aansprakelijkheidsvraag. Het tankstation weigert de beelden af te geven, vanwege het recht op privacy. U vraagt of dit juridisch klopt.

Ja, het tankstation mag u inzage in de camerabeelden weigeren. Dit valt onder de privacywetgeving. Als burger kunt u geen camerabeelden opvragen. Alleen de politie is daartoe bevoegd, bijvoorbeeld als aangifte is gedaan of als een rechercheonderzoek is gestart. Dit gebeurt dan met toestemming van het Openbaar Ministerie. Als burger kunt u dus niet van het tankstation eisen dat het tankstation de camerabeelden afstaat. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u de bewuste camerabeelden inziet. De politie bepaalt of de beelden worden opgevraag en bekeken.