Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Afwikkeling van schade en termijn via interne verkeringskwestie

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 8 augustus 2019

Schade gemeld op 20 juni 2019, schadeformulier op 8 juli volgens mail ontvangen door de Juridisch Adviseur. Vandaag is het 8 juli, 2 maal toe contact gehad met de Juridisch Adviseur en deze heeft aangegeven dat de tegenpartij (de verkering loopt intern bij dezelfde verzekeraar) niet te bereiken is, een bedrijf is. De tegenpartij is niet / moeilijk te pakken te krijgen en houdt de boel op.

Klopt het dat, wanneer ik een getekend document heb met een handtekening van mij en de tegenpartij de Juridisch Adviseur deze kosten, na een "normale" termijn zo snel mogelijk moet overmaken? Wat is een gangbare termijn in dit soort zaken en kan een onafhankelijke Stichting de boel "extra lopen te vertragen", hebben ze daar bijv. rechten toe?

Ik hoor dit graag van één van jullie experts. Alvast bedankt voor uw tijd en antwoord.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af binnen welke termijn een WAM-verzekeraar de schade dient uit te keren, wanneer de tegenpartij geen medewerking verleent.
 
Er is geen wettelijke termijn waarbinnen een WAM-verzekeraar gehouden is om de schade uit te keren, wanneer hun verzekerde geen medewerking verleent. Wanneer de aansprakelijkheid van hun verzekerde uit het schadeformulier en/of getuigen blijkt, zal een WAM verzekeraar doorgaans - nadat zij hun verzekerde meermaals gerappelleerd hebben – de schade binnen circa 4 maanden uitkeren.
 
Nu de aansprakelijkheid in uw geval overduidelijk is, adviseer ik u de verzekeraar van de wederpartij met regelmaat een e-mail te sturen, waarin u hen verzoekt zonodig sommeert het vastgestelde schadebedrag per omgaande uit te keren, bij gebreke waarvan u een civiele procedure kunt overwegen.
 
Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.