Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vaste standplaats met stacaravan op camping

Vraag gesteld door op 4 juli 2019

Wij hebben bericht gehad can de camping dat men herstructureringsplannen heeft en dat wij na dit seizoen nog 1 jaar op mogen en dan geen jaarcontract meer krijgen en de stacaravan moeten verwijderen.Moet de camping ons ook aangeven wat de herstructureringsplannen zijn of mogen zij dit op deze manier doen.Wij staan er bijna 20 jaar en andere ruim 30 jaar.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een vaste standplaats met stacaravan op een camping. U heeft bericht gekregen van de camping dat men herstructureringsplannen heeft en dat u na dit seizoen nog één jaar mag blijven en uw contract daarna wordt beëindigd. U wilt weten of de camping u moet aangeven wat de herstructureringsplannen zijn.

Ik ga ervan uit dat het gaat om een camping die is aangesloten bij de Recron en dat daarmee de Recronvoorwaarden van toepassing zijn.
De wet geeft geen regels voor herstructurering op een camping. De Recron voorwaarden bieden wel enige bescherming. In de Recron-voorwaarden is vastgelegd dat de ondernemer - als hij wil herstructureren -  de overeenkomst niet zomaar mag opzeggen. Dat mag pas als hij een concreet en uitvoerbaar plan heeft. Dat is het geval als de benodigde vergunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn valt te verwachten. De ondernemer moet aantonen dat hij een concreet en uitvoerbaar plan heeft, dus u kunt dit bij hem navragen.      

Tegen de herstructurering zelf kunt u geen bezwaar maken. De campingeigenaar mag zelf bepalen hoe hij de camping wil inrichten en beheren. Wel zijn er termijnen voor opzegging, en tevens zijn er een aantal zaken geregeld in de voorwaarden, zoals:

  • De ondernemer zorgt er zo veel mogelijk voor dat u tot de aanvang van de herstructurering zo min mogelijk hinder ondervindt van de herstructurering.
  • De campinghouder moet u een nieuwer plaats aanbieden als dat mogelijk is, tenzij de caravan qua leeftijd of staat niet meer op de nieuwe camping past.
  • Als u een nieuwe plaats krijgt op de camping zijn de directe verplaatsingskosten van de stacaravan voor de campingeigenaar.
  • Is er geen terrein beschikbaar voor uw stacaravan, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten naar een andere camping.
  • Is er geen plaast beschikbaar en vertrekt u voor de afloop van het kampeerjaar, dan hefet u recht op teruggave van een deel van het stageld.
  • Er is een opzegtermijn van 12 maanden. De laatste 6 maanden hiervan hoeft u niet te betalen.

Meer informatie over herstructurering op een camping  en over de Recron-voorwaarden vindt u op onze website.