Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe ver moet er een betaalpaal vanaf de parkeerplaats staan?

Vraag gesteld door S. van Oosten op 24 juni 2019

Mijn vader is in het bezit van een invalide parkeerkaart. Dit omdat hij dus niet verder dan 100 meter kan lopen. Tegenwoordig wordt er vanuit gegaan dat iedereen mobiel, digitaal en via internet alles beschikbaar heeft. Mijn vader heeft dit dus niet en begrijpt het overigens ook niet gezien zijn leeftijd. Mijn vraag is wat is er wettelijk bepaald over de afstand tussen parkeerplaatsen en parkeermeters?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Uw vader kan niet verder dan 100 meter lopen en is in het bezit van een invalide parkeerkaart. Hij moet naar een parkeermeter lopen om parkeergeld te betalen, aangezien hij niet over de digitale middelen (parkeerapp etc) beschikt. U wilt weten wat er wettelijk is bepaald over de afstand tussen parkeerplaatsen en parkeermeters.

Diverse regelingen

In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten mag men met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op een gewone parkeerplaats bij een parkeermeter. In de andere gemeenten moet men dus wel betalen bij een parkeermeter of een automaat. Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de afstand tussen de parkeerplaats en parkeermeters. Voor de regels hierover kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente of de lokale dienst parkeerbeheer. De ANWB vindt dat er uniformiteit in parkeerregelingen voor invaliden zou moeten zijn in Nederland; die is er nu niet. Er is wel een website die aangeeft hoe het met betalen per gemeente is gesteld wanneer je in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Belangenorganisatie minder validen

De ANWB is zoals u weet naast een hulpverlenende organisatie ook een belangenorganisatie die opkomt voor de collectieve belangen van haar leden.  Voor wat betreft de belangenbehartiging voor leden met een handicap, adviseren wij u uw signaal af te geven bij de specialistische belangenorganisatie Iederin. (www.iederin.nl). Zij komen specifiek op voor de belangen van de minder valide medemens en kennen deze wereld veel beter dan wij.
 

Hieronder hun bezoek -en postadres:
Bezoekadres:   Churchilllaan 11, 3527 GV UTRECHT
Postadres:         Postbus 169, 3500 AD UTRECHT
Telefoon:           030-2916600
Mail:                     post@iederin.nl.